LBS savās rindās uzņēmusi jaunus biedrus

14.maijā Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) uzņemšanas komisija ar protokolu Nr.04/2018 savās rindās uzņēma 5 jaunus inženierus un 5 asociētos biedrus.

 

Par jaunajiem LBS biedriem kļuvuši:

ERVĪNS  KONCEVIČS – SIA “RERE Meistari”, valdes loceklis;

Darbosies: LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcijā

JOLANTA  KERIJA – IK “LANTARTS”, būvdarbu vadītāja;

Darbosies: LBS  Likumdošanas sekcijā

LARISA  PANTEĻEJEVA – SIA „BOGEM & CO“,būvdarbu vadītāja; MU „LP Birojs“, valdes locekle;

Darbosies: LBS Starptautisko sakaru sekcijā

VIKTORS  TRAVINS – SIA„CP 67“, valdes loceklis;

Darbosies LBS Inženierbūvju sekcijā

MAREKS  PAVĀRS - SIA  „Dp projekts“, būvdarbu vadītājs; Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Vecākais komunālinženieris;

Darbosies LBS Būvniecības tehnoloģijas sekcijā.

 

Par LBS biedriem kļuvuši LBS asociētie biedri:

INETU  GEIPELI – RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma Ekonomikas institūta direktori. RTU profesori;

JĀNI  VANAGU – RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma Ekonomikas institūta, asociēto profesoru;

DACI GAILI – Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktori;

INĀRU EGLI – SIA „LBS-Konsultants“ mācību centra vadītāju;

ILZI  ZĀLAMANI  - Latvijas Būvinženieru savienības biroja vadītāju.

 

No labās: Ervīns  Koncevičs, Viktors Travins, Larisa Panteļejeva, Jolanta Kerija, Mareks Pavārs