LBS vadība tiekas ar EM Būvniecības un mājokļu departamenta vadību

Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume un LBS  valdes pārstāvji 25. janvārī LBS birojā tikās ar Ekonomikas ministrijas  valsts sekretāra vietnieku un Būvniecības un mājokļu departamenta vadītāju Edmundu Valanti. Tikšanās iemesls - LBS valdes reakcija par ministru kabineta sēdē pieņemtiem ēku būvnoteikumiem, par kuriem profesionālās asociācijas un profesionālā vidē strādājošie uzzināja tikai noteikumu pieņemšanas dienā. Protams, ka tieši tajā dienā notikušajā LBS valdes sēdē, valdes locekļi noteikumu pieņemšanu uztvēra kā nerēķināšanos ar profesionāļu viedokli, jo vairāki noteikumu punkti klātesošajiem likās absurdi. Kā tas varēja notikt? 2014. gadā pieņemtajiem ēku būvnoteikumiem (nr.529) bija nepieciešamas izmaiņas, kuras iesāka gatavot 2015. gadā. Tās uz pusgadu “aizķērās” iesaistītās ministrijās, tad 2016. gada martā par noteikumiem runāja atkārtoti, taču nozarē iesaistītie noteikumu pēdējo versiju neredzēja. Rezultātā LBS valdes reakcija - nevalstisko organizāciju priekšlikumi tiek ignorēti. Produktīvā un konstruktīvā sarunā visi klātesošie pārrunāja likumu grozījumu, ministru kabineta noteikumu tapšanas gaitu un procesu, profesionāļu iesaistīšanu darba grupās. Tika norunāts par regulāru informācijas apmaiņu. Tā, kā nozares speciālistu priekšlikumus noteikumos iestrādā Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu departamenta darbinieki, LBS valde Edmundam Valantim lūdza, lai departaments informē par pēdējo redakciju. Vēl ir svarīgi, lai netiktu turpināta tāda prakse, ka ministrijās mēnešiem tapušo noteikumu redakciju, būvspeciālistiem izskatīšanai atsūta darbdienas beigās un lūdz komentēt dienas laikā. Edmunds Valantis izteica konkrētus priekšlikumus par izmaiņām 610.  ministru kabineta noteikumos. Tāpat Edmunds Valantis ierosināja, ka viņš kādā no LBS valdes sēdēm varētu LBS valdei pastāstīt par izmaiņām departamenta darba stilā, ko visi klātesoši novērtēja kā ļoti atbalstāmu.