LBS valdē apspriež gaidāmā kongresa norisi

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdē 18.februārī apspriesta pagājušā gada darba plāna izpilde, šī gada ieceres un marta beigās gaidāmā biedrības XXXII kongresa norise. Valde apstiprināja LBS biedru sarakstu, kuri kongresā saņems apbalvojumus par izcilu darbu un ieguldījumu nozarē pēdējā gada laikā.

RTU profesori Ineta Geipele, Mārtiņš Vilnītis un eksaminēšanas komisiju eksperts Raimonds Eizenšmits, LBS valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, ziņoja par nozares studentu rezultātiem kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā. Valde apsprieda un akceptēja darba grupas dalībnieku sarakstu būvinženieru profesijas standartu izstrādei. Valdē pārrunāta arī rīcība jaunu biedru piesaistei, ieceres izbraukuma sēdes rīkošanai jūnijā, kā arī LBS un žurnāla Būvinženieris projektu norise.