LBS valde lemj par LBS XXIX kongresā apbalvošanai izvirzītajiem kandidātiem

21.februārī notika Latvijas Būvinženieru savienības valdes sēde, kurā LBS valde atskatījās uz iepriekšējo lēmumu izpildi un pagājušā mēneša aktivitātēm, kā arī vērtēja LBS un LBS BSSI 2016.gadā paveikto, gan par uzlabojumiem kvalitātes rokasgrāmatā, par eksāmeniem, neietekmējamības nodrošināšanu un interešu konfliktu nepieļaušanu, par iekšējiem un ārējiem auditiem, par atgriezenisko saiti no pretendentiem un sertificētām personām un ieinteresētām pusēm, par apelācijām un sūdzībām, par pasākumiem kvalitātes sistēmas efektivitātes, kā arī sertificēšanas un būvprakses uzraudzības uzlabošanu. 

Tāpat LBS valde apstiprināja LBS darba plānu 2017.gadam, lēma par LBS XXIX kongresa organizatoriskajiem jautājumiem, par neierastāku darba kārtību kongresā, jo pēc atskaites ziņojuma notiks diskusija ar valsts institūciju pārstāvjiem par būvniecības likumu, vispārējiem būvnoteikumiem, būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību un citiem LBS biedrus interesējušiem jautājumiem. LBS valdes  sēdē lēma arī par kongresā apbalvošanai izvirzītajiem kandidātiem – LBS biedriem -  nominācijās “Par mūža ieguldījumu būvniecībā”  un “Labākais darbaudzinātājs”, kā arī apstiprināja protokolu par jaunu biedru uzņemšanu LBS rindās.