LBS valdes maija sēdē pieņemtie lēmumi

LBS valde maija sēdē apstiprināja LBS izpilddirektores amatam Vairu Ronimoisu. Viņa sāks strādāt 4. jūnijā. Turpmāk LBS valdes locekļi vairs nebūs Vaira Ronimoisa un Guntars Liepiņš. Līdz ar to par valdes locekli kļuvis Vilnis Puļķis, kurš ir nākamais visvairāk balsis ieguvušais LBS kongresā vēlot valdi.

Sēdē tika apstiprināta LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas padome: Kaspars Bondars, Raimonds Eizenšmits, Vija Gēme, Aldis Gulbis, Leonīds Jākobsons, Mārtiņš Liepiņš, Juris Skujāns, Mārtiņš Straume, Tālis Straume.

Tika pārrunāts arī LBS sekciju darbs. Transportbūvju sekciju turpmāk vadīs Mārtiņš Liepiņš, Būvniecības tehnoloģijas sekciju Gints Šķenders, bet padomnieku institūciju Alberts Krols. 

LBS valde apstiprināja uzņemšanas komisijas protokolu un par LBS biedrim kļuva: 

Ervīns  Koncevičs – SIA “RERE Meistari” valdes loceklis; Jolanta  Kerija – IK “LANTARTS” būvdarbu vadītāja; Larisa  Panteļejeva – SIA „BOGEM & CO“ būvdarbu vadītāja; MU „LP Birojs“ valdes locekle; Viktors Travins – SIA„CP 67“ valdes loceklis; Mareks  Pavārs - SIA  „Dp projekts“ būvdarbu vadītājs, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Vecākais komunālinženieris.

Pamatojoties uz LBS XXX kongresā pieņemtajām statūtu izmaiņām punktu 6.3 „Par LBS biedriem var būt personas, kurām ir augstākā izglītība kādā no būvniecības vai ar to saistītām inženierzinātņu jomām un kuras veic, vai vēlas veikt šajā nozarē profesionālo darbību ....“, par īstenajiem LBS biedriem apstiprināti iepriekš uzņemtie kā LBS asociētie biedri: Ineta Geipele – RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma Ekonomikas institūta direktori, RTU profesore; Jānis Vanags – RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma Ekonomikas institūta asociētais profesors; Dace Gaile – Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore; Ināra Egle – SIA „LBS-Konsultants“ mācību centra vadītāja; Ilze Zālamane  - Latvijas Būvinženieru savienības biroja vadītāja.