LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume: "Laiks mosties!"

Mārtiņš Straume, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs, LBS BSSI galvenais administrators

Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2016. gadā būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās Latvijā bija 1,42 miljardi eiro, kas ir par 17,8% mazāk nekā 2015. gadā.

Būvniecību kā pamatdarbību 2016. gadā norādījuši 9110 uzņēmumu. Tas nozīmē, ka katram no šiem uzņēmumiem pastāvīgā darbā bija jābūt vismaz vienam attiecīgā jomā un sfērā sertificētam būvspeciālistam, bet, zinot faktisko stāvokli, ka valsts vadošajos būvuzņēmumos katrā ir vairāki desmiti sertificētu būvspeciālistu, kā arī zinot faktisko sertificēto būvspeciālistu skaitu, var apgalvot, ka mazākajos būvuzņēmumos šie būvspeciālisti ir kā viesi, lai uzņēmējs varētu reģistrēties Būvniecības informatīvās sistēmas Būvkomersantu reģistrā (BIS BR) un lai vajadzīgajos būvniecības posmos parakstītos būvniecības likumdošanā noteiktajos dokumentos, nevis reāli strādātu būvobjektos. Tāpēc nav jābrīnās, ka būvobjektu kvalitāte dažkārt ir neatbilstoša standartiem un sabiedrības vēlmēm.

2017.gads bija sākums nākamā Eiropas Savienības finanšu fondu cikla apguvei. Būvniecībā četros gados jāapgūst gandrīz trīs miljardi ES finanšu līdzekļu – tas nozīmē, ka kopējam būvniecības gada apjomam ir jāpieaug par 30–40 procentiem.

Rodas loģisks jautājums: ar kādiem profesionālu cilvēku resursiem mēs šos uzdevumus veiksim, apzinoties, ka jau 2016. gadā būvniecībā valstī katastrofāli trūka gan profesionālu strādnieku, gan sertificētu būvdarbu vadītāju, gan arī būvuzraugu? Lai šo problēmu aktualizētu un panāktu, ka sabiedrība ieklausās, bet tie, kuriem ir vara, rīkotos, valstī nekavējoties jāveic nepieciešamās preventīvās darbības.

Patlaban dažādu objektīvu iemeslu dēļ sertificēto būvspeciālistu skaits valstī ir krasi samazinājies, radot nopietnas profesionālu speciālistu problēmas būvniecības dalībniekiem. Lai šo apgalvojumu pamatotu, piedāvāju pašreizējās situācijas salīdzinājumu ar 2010. gadu, tas ir, laiku, kad būvniecība atkopās pēc finanšu krīzes...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" decembra numurā*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.