LBS valdes sēdē – atskats uz 2017. gadā paveikto

Latvijas Būvinženieru savienības  decembra valdes sēdē piedalījās valdes locekļi, biroja administrācija, LBS sekciju vadītāji un reģionālo kopu vadītāji, kā arī SIA “LBS – Konsultants” administrācija. Būtiskākie jautājumi: Informācija par 2017. gadā paveikto un galvenajiem uzdevumiem 2018. gadā, Latvijas  Būvniecības padomē izskatītajiem nozares perspektīvās attīstības jautājumiem un pieņemtajiem  lēmumiem, informācija par “LBS –Konsultants” darbu,  kā arī par ECCE, LBS aktivitātēm sociālajos medijos, “Būvinženiera” abonēšanas rezultātiem un citi jautājumi.  

Mārtiņš Straume informēja, ka pašlaik LBS ir 584 biedri un notiekot dažādām aktivitātēm būvniecības jomā LBS valdes nolēma aicināt jaunos inženierus kļūt par profesionālo organizāciju biedriem. 2018. gada  23. martā notiks  LBS XXX kongress un šajā kongresā  tiks vēlēta jauna valde.  LBS valdes priekšsēdētājs iepazīstināja ar  potenciālajiem kandidātiem, kurus patlaban izvirza LBS biedri, un par kuriem balsos kongresa laikā.

Tāpat veikta aptauja par potenciālajiem revīzijas komisijas un Ētikas komisijas locekļiem. 

Mārtiņš Straume valdi informēja par speciālistu uzraudzību, par jauno speciālistu apzināšanu, kuri nav sertificējamo vidū. Tādi ir 1035. Pašlaik apzināti tikai nedaudzi. LBS uzņēmums “LBS - Konsultants” organizējis 132 seminārus, kurus apmeklējuši 2056 būvspeciālisti, lekcijas lasījuši 34 lektori.

Sertifikāciju uzraudzības kārtībā izgājis 771 būvspeciālists. 315 no viņiem bija jākārto eksāmens. Taču 28 % izkrita. 

Artis Dzirkalis pastāstīja, kas ir Būvniecības padomes prioritātes 2018. gadam sadarbībā ar Ekonomikas ministriju: būvniecības regulējums (LBN, likumi, vispārējie būvnoteikumi), digitalizācija, BIS, apdrošināšanas jaunā redakcija, tipveida līgumi gan projektēšanā, gan būvniecībā, ēnu ekonomikas apkarošana, būvkomersantu klasifikators, ģenerālvienošanās noslēgšana ar EM, elektroniskā darba laika uzskaite, kvalitāte (akadēmiskā un  profesionālā izglītība). Par kvalitāti domājot, sarunas rit par būvinženieru kameru izveidi. 

Helēna Endriksone pastāstīja, ka ECCE nākamais ir būvinženiera gads un LBS pasākumi, Būvindustrijas lielā balva 5. septembrī un 6., 7. septembrī Rīgā notiekošais Baltijas valstu samits ar Gruzijas, Azerbaidžānas, Polijas un Čehijas būvinženieru piedalīšanos iekļauti ECCE pasākumu kalendārā.