LBS valdes sēde izbraukumā - SIA CMB birojā

Latvijas Būvinženieru savienības izbraukuma valdes sēde 20. jūnijā notika SIA “CMB”.

Darba kārtībā: iepazīšanās uzņēmuma “CMB” aktivitātēm būvniecības procesos Latvijā un ārzemēs (informēja LBS valdes loceklis un  SIA “CMB” valdes priekšsēdētājs Artis Dzirkalis); LBS jaunu biedru uzņemšana; informācija par būvniecības likumdošanas aktu virzību, par Būvniecības Padomes  izskatītajiem jautājumiem un pieņemtiem lēmumiem 14. jūnija sēdē, par RTU un LLU diplomprojektu aizstāvēšanas rezultātiem LLU vides un būvzinātņu fakultātē, RTU būvniecības inženierzinātņu fakultātē, RTU inženierekonomikas un vadības fakultātē, par konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017” un apbalvojuma “Būvindustrijas lielā balva”  organizatorisko procesu.