LBS valdes sēdē lemj par izvirzītajiem kandidātiem LBS valdei

20.februārī notika LBS valdes sēde, kurā LBS valde savās rindās uzņēma jaunus biedrus, akceptējot LBS Uzņemšanas komisijas protokolu, kā arī precizēja LBS XXX kongresa darba kārtību un LBS Statūtus.

Tāpat valde izskatīja LBS XXX kongresa Lēmuma projektu un lēma par kandidātiem apbalvošanai LBS XXX kongrsā nominācijā “Par mūža ieguldījumu būvniecībā”, par “Labāko darbaudzinātāju” un par “Ieguldījumu jauno inženieru sagatavošanā”, kā arī kongresa organizēšanas un norises plānu.

Klātesošie tika informēti arī par Būvniecības likuma izmaiņu projektu un par 15.februārī Latvijas Būvniecības padomē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

LBS valdes sēdes dalībnieki lēma arī par izvirzītajiem kandidātiem LBS valdei.