LBS XXXI kongresā apspriež nozares normatīvo regulējumu

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) XXXI kongresā 29.martā uzklausīti vadības ziņojumi un noritēja aktīvas diskusijas par nozares aktualitātēm – normatīvo regulējumu, standartu pieejamību, jauno būvprakses uzraudzības kārtību, kā arī sadarbību ar Rīgas būvvaldi.

Kongresā par ieguldījumu nozarē apbalvoti vairāki LBS biedri. Atzinības rakstu, piemiņas medaļu un LBS zelta nozīmi par mūža ieguldījumu būvniecībā saņēma Margarita Brikmane, Videvuds Ārijs Lapsa un Ilmārs Drēziņš. Sumināti gada labākie darbaudzinātāji Silvija Štrausa un Māris Avotiņš. Par ieguldījumu jauno būvinženieru sagatavošanā atzinības raksts pasniegts Lilitai Ozolai.

Par LBS gada laikā paveikto ziņoja valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, ‘’LBS Konsultanta’’ veikumu aprakstīja valdes priekšsēdētāja Helēna Endriksone, Revīzijas komisijas ziņojumu sniedza tās vadītājs Jānis Doniņš. Kongresa dalībniekus uzrunāja Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Latvijas Būvniecības padomes vadītāja Baiba Fromane, kā arī Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis, kura uzruna pievienota zemāk.

Kongresa delegāti uzdeva jautājumus Jura Grīnvalda vadītās diskusijas dalībniekiem – Būvniecības valsts kontroles biroja direktorei Svetlanai Mjakuškinai, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam Edmundam Valantim, institūcijas ‘’Latvijas Standarts’’ vadītājam Ingaram Pilmanim un Rīgas būvvaldes vadītājam Ingum Vircavam. Diskusijas video ierakstu var noskatīties LBS profila vietnē Facebook.

LBS XXXI kongress nolēma:

 1. Apstiprināt LBS valdes pārskatu un atzīt valdes darbu atskaites periodā par labu.
 2. Apstiprināt Revīzijas komisijas ziņojumu.
 3. Apstiprināt LBS budžetu 2019.gadam.
 4. Apstiprināt LBS darba plānu 2019.gadam.
 5. Par vienu no galvenajiem LBS uzdevumiem 2019.gadā uzskatīt nepieciešamību pilnveidot darbu pie būvspeciālistu kvalifikācijas un profesionālās kompetences paaugstināšanas, lai nodrošinātu kvalitatīvu ilgtspējīgu būvniecības procesa realizāciju.
 6. Aktīvi iesaistīties būvniecības normatīvā regulējuma izstrādē un pilnveidošanā, kā arī tautsaimnieciski nozīmīgu objektu realizācijā visos to attīstības etapos.
 7. Lai sasniegtu LBS definētos mērķus, turpināt aktīvi sadarboties ar Eiropas Civilo inženieru padomi (ECCE).
 8. Turpināt darbu pie “Būvindustrijas Lielās balvas” organizēšanas, žurnāla “Būvinženieris” pilnveidošanas, kā arī pie LBS Mājas lapas tālākas aktualizēšanas.
 9. LBS darbā aktīvāk iesaistīt jaunus, darboties gribošus būvinženierus.
 10. Lūgt Ekonomikas ministriju un Būvniecības valsts kontroles biroju izsūtīt visiem būvspeciālistiem skaidrojumu par patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas veidošanos un samaksas laika periodu.
 11. LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijai (BSSI) LBS XXXII kongresā sniegt atskaiti par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi 2019.gadā.
 12. Izskatīt iespēju izveidot terminoloģijas komisiju būvniecībā pie Latvijas Zinātņu akadēmijas.
 13. LBS BSSI izskatīt iespēju samazināt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu gadījumos, ja būvspeciālista sertifikātu skaits ir divi un vairāk.

Foto: Mārīte Šperberga

Aktuāli

Atliek ūdens patēriņa skaitītāju dzīvokļos verificēšanu ārkārtējās situācijas laikā

Atliek ūdens patēriņa skaitītāju dzīvokļos verificēšanu ārkārtējās situācijas laikā

31 marts, 2020

Ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību un sekmēt nepieciešamo drošības...

Aktuāli

Svarīga informācija daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem

Svarīga informācija daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem

31 marts, 2020

Ministru kabinets 2020. gada 29. marta ārkārtas sēdē apstiprināja izmaiņas Ministru kabine...

Aktuāli

Burtnieku novadā sāk atjaunot tiltu pār Salacu

Burtnieku novadā sāk atjaunot tiltu pār Salacu

31 marts, 2020

Uz autoceļa Austrumi–Vecate–Rimeikas (V169) pie Vecates sākušies tilta ...

Aktuāli

Samazinājusies satiksmes intensitāte uz valsts galvenajiem autoceļiem

Samazinājusies satiksmes intensitāte uz valsts galvenajiem autoceļiem

30 marts, 2020

Satiksmes intensitāte uz valsts galvenajiem autoceļiem laika periodā no 15. līdz 28. marta...

Aktuāli

Informācija par Elektrum klientu apkalpošanu

Informācija par Elektrum klientu apkalpošanu

27 marts, 2020

Neraugoties uz ārkārtējo situāciju valstī, Elektrum turpina strādāt, lai pilnvērtīgi nodro...

Aktuāli

VNĪ veic pastiprinātu uzkopšanu intensīva darba režīma ēkās

VNĪ veic pastiprinātu uzkopšanu intensīva darba režīma ēkās

27 marts, 2020

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) šobrīd nodrošina pa...

Aktuāli

“Interspiro Production” jaunās ražotnes pamatos iemūrē laika kapsulu

“Interspiro Production” jaunās ražotnes pamatos iemūrē laika kapsulu

27 marts, 2020

Otrdien, šī gada 24. martā, elpošanas un drošības ekipējuma ražotāja ...

Aktuāli

Liepājas ostā paplašinās noliktavu saimniecību

Liepājas ostā paplašinās noliktavu saimniecību

27 marts, 2020

Divas kapitālsabiedrības Liepājas ostā iecerējušas būvēt jaunas noliktavas. Par to ...

Aktuāli

Uzņēmumi varēs pretendēt uz dīkstāves pabalstu un nodokļu brīvdienām

Uzņēmumi varēs pretendēt uz dīkstāves pabalstu un nodokļu brīvdienām

26 marts, 2020

Ministru kabineta 26. marta sēdē apstiprināti kritēriji un atbalsta saņemšanas kārt...

Aktuāli

LBS-Konsultants aicina mācīties vebināros

LBS-Konsultants aicina mācīties vebināros

26 marts, 2020

SIA LBS-Konsultants mācību centrs aicina nozares dalībniekus zināšanas apgūt vebinā...

Aktuāli

Elektrum padomi - kā palikt mājās energoefektīvi

Elektrum padomi - kā palikt mājās energoefektīvi

26 marts, 2020

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ir pienācis laiks, kad esam spiesti str...

Aktuāli

Februārī kopējais būvniecības izmaksu līmenis nemainījās

Februārī kopējais būvniecības izmaksu līmenis nemainījās

26 marts, 2020

Šī gada februārī, salīdzinot ar janvāri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā nema...