Līdz 2018. gada aprīlim lielajiem elektroenerģijas patērētājiem jāievieš energopārvaldība vai jāveic energoaudits

Ekonomikas ministrija izsūtījusi vēstules vairāk kā 1000 komersantiem – lieliem elektroenerģijas patērētājiem, aicinot savlaicīgi veikt energoauditu un nākamajos četros gados īstenot savām vajadzībām atbilstošākos energoefektivitātes pasākumus, lai samazinātu uzņēmuma kopējās izmaksas par enerģiju un līdz ar to kāpinātu to konkurētspēju.

Atgādinājums katram komersantam, kurš atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja statusam, nosūtīts pusgadu pirms likumā noteiktā ieviešanas termiņa!

Kā zināms, 2016. gada sākumā Saeima pieņēma Energoefektivitātes likumu, kas uzņēmumiem ar gada elektroenerģijas patēriņu virs 500 MWh noteica pienākumu līdz 2018. gada 1. aprīlim ieviest energopārvaldības sistēmu, veikt energoauditu vai papildināt esošo vides pārvaldības sistēmu ar energoefektivitātes pasākumiem, lai sekmētu energoefektivitātes pieaugumu un kāpinātu to konkurētspēju. Tāpat līdz noteiktajam termiņam uzņēmumiem jānosūta informācija Ekonomikas ministrijai par paveikto.

Pēc Ekonomikas ministrijas rīcībā esošās informācijas Latvijā ir 1010 uzņēmumi, kuru ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh (saskaņā ar sadales operatoru sniegtajiem datiem par uzņēmumu elektroenerģijas patēriņu 2016. gadā) un kuri atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja statusam. Lielo elektroenerģijas patērētāju saraksts publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. (Informējam, ka saraksts var tikt papildināts, balstoties uz uzņēmumu sniegto informāciju par citiem apakšlietotājiem nodoto elektroenerģiju.)

Vienlaikus ministrija atgādina, ka uzņēmumiem, kas nebūs līdz 2018. gada aprīlim veikuši attiecīgos energoefektivitātes pasākumus, tiks piemērota energoefektivitātes nodeva, kas tiks ieskaitīta energoefektivitātes fondā, no kura Altum turpmākajos gados sniegs atbalstu dažādu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Nodeva nebūs jāmaksā tiem komersantiem, kas līdz 2018. gada aprīlim būs veikuši likumā noteikto.

Energoefektivitātes nodevas apmērs tiks noteikts, reizinot uzņēmuma 2016. gada elektroenerģijas patēriņu megavatstundās ar nodevas likmi 7% apmērā no Eurostat publicētās Latvijas vidējās elektroenerģijas cenas rūpniecībā 2016. gadā, kas ir 6,28 euro par megavatstundu. Papildu informācija pieejama Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību”.