LLU aizstāv diplomprojektus

Šodien, 8. janvārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē notika Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība” Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana.

Līdz savu darbu aizstāvēšanai no 27 programmā uzņemtajiem bija tikuši 8 studenti, kas būvzinības jau bija apguvuši kādā no būvniecības koledžām un tagad tās turpināja neklātienes apmācībās.

Valsts  pārbaudījumu komisija, ko vadīja  LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņa Straume, atzinīgi novērtēja gan studentu darbus, gan pārliecinošo uzstāšanos un atbildes uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Visi studenti jau aktīvi strādā kādā no nozares uzņēmumiem, kas acīm redzami veicināja viņu izpratni par savu veikumu un kopsakarībām būvniecības procesā.

Visi studenti ieguva Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju “Būvdarbu vadītājs”

Attēlos: Ivars Antons aizstāv savu Kvalifikācijas darbu “Liellopu novietne 150 govīm Valkas novadā”. Novērtējums – 9 (teicami).

Ilze Nikolājeva aizstāv savu Kvalifikācijas darbu “Savvaļas putnu rehabilitācijas klīnika “Mačas” Tukuma novadā. Novērtējums – 10 (izcili).

Valsts pārbaudījumu komisijas locekļi, no kreisās Jānis Prauliņš, Mārtiņš Straume, Sandra Gusta, Guntis Andersons un Silvija Štrausa.

 

VPK loceklis Raimonds Eizenšmits