LLU notikusi diplomdarbu aizstāvēšana studiju programmā "Būvniecība"

29.maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātē notika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas darbu jeb diplomprojektu aizstāvēšana. 

Minētā programma LLU tika ieviesta, lai dotu iespēju tehnikumu vai koledžas izglītību ieguvušajiem būvspeciālistiem pretendēt uz būvprakses sertifikātu darbības pagarināšanu pēc 2020.gada (2014.gadā pieņemtais Būvniecības likums noteica, ka tikai 1. un 2. līmeņa augstāko izglītību ieguvušie varēs saņemt vai pagarināt sertifikātus). Šodien zināms, ka minēto noteikumu likumdevēji ir atcēluši, izmainot Būvniecības likumu. Aplūkojot radušos situāciju var šķist, ka šodienas diplomandi velti pūlējušies, jo arī turpmāk viņu iepriekš iegūtā izglītība dos tiesības būt sertificētiem būvspeciālistiem, taču jebkura zināšanu apguve, jeb kvalifikācijas celšana ir ieguvums gan pašiem studentiem, gan viņu darba biedriem un padotajiem.

Kvalifikācijas darbi bija interesanti un diplomandi visumā parādīja labas zināšanas būvniecības procesos. 

Valsts pārbaudījumu komisija LBS valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Straumes vadībā visiem desmit pretendentiem piešķīra 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību "Būvdarbu vadītājs". Augstāko novērtējumu - teicami (9) saņēma Jānis Veckaktiņš par projektu "Katlu mājas būvniecība Ogrē" un Ojārs Bite par projektu "Biroja un noliktavu ēka "Trapi" Mārupe.

Attēlā: Diplomandi pirms rezultātu uzzināšanas. No kreisās Juris Jansons, Aldis Muraško, Oļegs Bogdanovs, Eduards Andrjuščenko, Normunds Bērziņš, Zintis Vicinskis, Jānis Jēgers, Ojārs Bite, Jānis Veckaktiņš un Andris Skripsts.

 

VPK loceklis Raimonds Eizenšmits