Merks izsludina 7 apmaksātas prakses vietas

SIA MERKS

PRAKSES STIPENDIJA BŪVNIECĪBAS, ELEKTRONIKAS, TELEKOMUNIKĀCIJU JOMĀS

Kam: Būvniecības, elektronikas, telekomunikāciju jomas studentiem no jebkuras Latvijā akreditētas augstākās izglītības iestādes, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa
Skaits: 7 prakses vietas
Apmērs: 300 EUR mēnesī
Laika posms: 2,5 mēneši (40 stundas nedēļā*)
Stipendijas veids: Prakses stipendija
Stipendijas joma: Inženierzinātnes
Pieteikšanās līdz: 12. jūnijs (ieskaitot)
Sadarbībā ar: Merks, SIA

SIA „Merks” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Merks” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 7 ikmēneša stipendijas 300 EUR apmērā (40 stundas nedēļā) praktisko iemaņu papildināšanai laika periodā no 2018. gada jūnija vidus līdz 2018. gada augustam (kopā 2,5 mēnešiem) šādā sadalījumā:

  • 4 ikmēneša stipendijas Būvdarbu vadītāja palīga prakses vietā;
  • 1 ikmēneša stipendija Elektromontāžas darbu vadītāja palīga prakses vietā;
  • 1 ikmēneša stipendija HVAC darbu vadītāja palīga prakses vietā;
  • 1 ikmēneša stipendija Vājstrāvu tīklu izbūves būvdarbu vadītāja palīga prakses vietā.

*Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 12. jūnijam (ieskaitot).

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums