MK atbalsta EM piedāvājumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībai reģionos

Mājokļa pieejamības veicināšana ir bijusi un būs svarīgākā Ekonomikas ministrijas īstenotās mājokļu politikas prioritāte. Padomju gados veidotais daudzdzīvokļu dzīvojamais fonds Latvijā strauji noveco, tāpēc tiek radīti arvien jauni risinājumi šīs problēmas risināšanai. Jau desmit gadus piedāvājam iedzīvotājiem atjaunot daudzdzīvokļu ēkas ar būtisku ES fondu atbalstu. Tāpat jau trīs gadus darbojas Altum mājokļu garantiju atbalsta programma. Šogad pēc vairāku gadu diskusijām ir izdevies vienoties par jaunu Dzīvojamo telpu īres likumprojektu, pie kura darbs būs jāturpina jaunajai Saeimai.

Vakar, 2. oktobrī, Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvājumu radīt vēl nebijušu atbalsta programmu pašvaldībām īres namu celtniecībai. Plānots, ka programmas ietvaros pašvaldību kapitālsabiedrības varēs saņemt ilgtermiņa aizdevumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībai reģionos. Aizdevumus sniegs Valsts kase uz 30 gadu termiņu ar iespēju fiksēt procentu likmi uz 5, 10 vai 30 gadiem. Plānots, ka tuvāko divu nedēļu laikā  Ekonomikas ministrija izstrādās MK noteikumu projektu ar detalizētiem nosacījumiem piedāvātajam priekšlikumam.

“Atbalsta programma sniegs tūlītēju risinājumu jaunu darbinieku piesaistei pilsētās un novados, kur pieaug ekonomiskā aktivitāte un veidojas jaunas darba vietas. Tā nodrošinās ievērojami mazākas mājokļa izmaksas īrniekam, un tā būs jauna mobilitātes iespēja darba spēkam ar zemu vai vidēji augstu atalgojumu. Mājokļa pieejamības nodrošināšana pēc iespējas plašākam personu lokam mudinās iedzīvotājus primāri meklēt darba iespējas ekonomiski aktīvākajās Latvijas pilsētās, nevis migrēt ārpus valsts. Tāpat programma veicinās no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju atgriešanos valstī, piedāvājot finansiāli izdevīgu un mūsdienu kvalitātes standartiem atbilstošu mājokli reģionos, kur veidojas jaunas darba vietas,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. 

Privātā sektora investīcijas īres namu būvniecībā šobrīd ir nepietiekamas, kas izskaidrojams ar to, ka reģionos dzīvojošo iedzīvotāju maksātspēja ir zema. Pieejamie kreditēšanas termiņi ir būtiski īsāki par ēkas ekspluatācijas termiņu, kas palielina izmaksas par dzīvojamo telpu. Līdz ar to problēmas risināšanai pašvaldībām nepieciešams valsts atbalsts - ilgtermiņa aizdevums vismaz uz 30 gadiem ar iespēju fiksēt zemas procentu likmes.

Ierobežota mājokļu pieejamība, jo īpaši reģionos, kur veidojas jaunas darba vietas, un augstais mājokļa izdevumu īpatsvars no kopējiem mājsaimniecības ienākumiem, ir viens no būtiskākajiem iemesliem iedzīvotāju nespējai atrast sev piemērotu darbu un līdz ar to viņu emigrācijai uz ārvalstīm.

Ekonomikas ministrija secinājusi, ka mājokļa izdevumiem nevajadzētu pārsniegt 30% no mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Savukārt statistikas dati liecina, ka iespēja īrēt mājokli, kas atbilst mūsdienu būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām, ir liegta 80% mājsaimniecību, jo to ienākumi ir zemāki par 1600 eiro mēnesī. Papildus jāņem vērā, ka 50% mājsaimniecību ienākumi mēnesī nepārsniedz 700 eiro mēnesī, tātad pusei no Latvijas mājsaimniecībām mēneša ienākumi būtu jādubulto, lai tās spētu atļauties īrēt mājokli, kas atbilst mūsdienu būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām.

Mājoklis ir viens no faktoriem, kas ietekmē daudzas dzīves jomas – mobilitāti, pieejamību darba vietai, izglītībai, medicīniskajai aprūpei un sociālajiem pakalpojumiem. Viss iepriekš minētais būtiski ietekmē iedzīvotāju labklājības un apmierinātības līmeni. Arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) norādījusi, ka tieši apmierinātība ar mājokli, ienākumiem un labklājību Latvijā ir būtiski zemāka kā citās organizācijas dalībvalstīs. Secīgi viena no rekomendācijām Latvijai OECD veiktajā pētījumā ir nepieciešamība veicināt mājokļu pieejamību, jo īpaši pilsētās, kur veidojas jaunas darba vietas.