Noslēdzies jau ceturtais seminārs būvekspertiem

Piektdien, 21. februārī, Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) notika jau ceturtais kompetences veicināšanas seminārs būvekspertiem. Tajā bez BVKB uzstājās lektori no Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Aptuveni simts sanākušie pasākuma apmeklētāji tika informēti par būvspeciālistu sertificēšanas būvekspertīzes specialitātē rezultātiem un izaicinājumiem, tostarp pašu ekspertu norādītajiem traucēkļiem pilnvērtīgai sava darba veikšanai. BVKB Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja Maija Kavosa uzsvēra katra eksperta lomu un atbildību informācijas par praksē konstatētajiem apgrūtinājumiem nodošanā kompetentajām institūcijām, jo tikai kopīgiem spēkiem iespējams panākt nepilnību novēršanu ekspertīzes atzinuma sagatavošanas procesā.

BVKB Juridiskās nodaļas vecākā juriskonsulte Liene Putnika sanākušos informēja par izmaiņām normatīvajā regulējumā attiecībā uz ekspertīzes veikšanas kārtību, salīdzināja šābrīža regulējumu ar agrāko un uzsvēra nozīmīgākos juridiskos aspektus, kam būtu piegriežama vērība.

Savukārt BVKB Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs Iļja Zapoļskihs pastāstīja par būtiskāko paveikto Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstībā, kā arī pēdējā laikā īstenotajiem uzlabojumiem, lai BIS padarītu lietotājiem pieejamāku, saprotamāku un ērtāku.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vecākā eksperte Kristīne Kamerāde informēja par būvizstrādājumu atbilstības prasībām un būtiskākajiem raksturlielumiem, atbildību par būvizstrādājumu atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām un uz izstrādājumiem attiecināmajām normatīvo aktu prasībām, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks Dzintars Lagzdiņš stāstīja par ugunsdrošības pasākuma pārskata pārbaudes ietvaru – ugunsdrošības pasākuma pārskata regulējumu, veicamo ekspertīzi, kā arī minētā pārskata satura trūkumiem.

Kompetences veicināšanas semināru mērķis ir sniegt iespēju ekspertīzes jomā sertificētajiem speciālistiem papildināt zināšanas un iegūt aktuālāko informāciju par nozares jaunumiem, tostarp apmainīties ar savā praksē gūtajām atziņām un iniciēt ekspertiem būtiskāko jautājumu risināšanu.