Notikusi Latvijas Būvinženieru Savienības Izglītības un jauno speciālistu sekcijas izbraukuma sēde

18. maijā Latvijas Būvinženieru savienība aktīvākajiem LBS biedriem un sekciju dalībniekiem no Izglītības un būvniecības zinātnes sekcijas (vadītājs Mārtiņš Vilnītis) un Arhitektūras un pilsētbūvniecības sekcijas (vadītāja Rūta Krūskopa) organizēja braucienu uz Igaunijas Nacionālo muzeju Tartu. Pa ceļam notika Latvijas Būvinženieru Savienības Izglītības un jauno speciālistu sekcijas sēde.

M. Vilnītis informēja par Izglītības un jauno speciālistu sekcijas darba plānu 2017. gada II pusgadam. Diskusijā ar priekšlikumiem piedalījās visi sēdes dalībnieki. B.Otersons informēja, ka Latvijas Būvniecības padome, būvniecības nozares lielākās nevalstiskās organizācijas un Ekonomikas ministrija ir vienojušās par Latvijas būvniecības nozares attīstības vīziju 2024. gadam un apstiprināja to Latvijas Būvniecības padomes 2017.gada 13.aprīļa sēdē. Stratēģijas galvenais uzdevums ir noteikt vienotu politiku ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Latvijas būvniecības nozares attīstībai. 

Tiek izvirzīts priekšlikums aicināt pie viena sarunu galda Latvijas izglītības iestādes, Ekonomikas un Izglītības ministriju, Latvijas būvniecības padomi un citas institūcijas, kas saistītas ar būvniecības nozari, lai vienotos par nākotnes darba plānu speciālistu sagatavošanā. Nav skaidrs jautājums par to, kādas un cik profesijas būvniecības jomā ir nepieciešamas šobrīd. B.Otersons ir ar mieru uzņemties līdz 2017. gada oktobrim veikt izpētes darbu par to, cik un kādas specialitātes sagatavo Latvijas izglītības iestādes būvniecības jomā. 

A.Veinbergs izteica viedokli, ka ir jāsaprot, kur slēpjas efektivitātes konteksts, jo jau šobrīd publiskajā telpā izskan tas, ka veidojas nepieciešamība pēc viesstrādniekiem, kuriem tiek piedāvāti labāki nosacījumi un apstākļi nekā vietējā darba tirgus pārstāvjiem. K.Bondars norādīja, ka šāda satura darbs jau notiek. Arī J.Niedra norādīja, ka šī tad jau būs “kāda padsmitā” darba grupa. L.Okoloviča norādīja, ka jāatceras, ka Latvijas Būvinženieru savienība īsti neatbild par strādniekiem, to kontrolē Latvijas Būvnieku asociācija. Un tomēr ir jāievēro loģiska pēctecība. O.Caune informēja par iepriekšējo šāda veida izpēti, un tomēr tiešām nepieciešams veikt profesiju un studiju līmeņu sadalījumu “reizinātājos”. A.Veinbergs norādīja, ka šai izglītībai ir jābūt noteiktai un atzīmētai kā prioritārai jau valsts līmenī, jo pie lielajiem būvniecības projektiem, notiks pienesums visai Latvijas ekonomikai. A.Šteinerts atzīmēja, ka nedrīkst aizmirst to, kas šobrīd notiek Izglītības ministrijas uzstādījumos. 

Latvijas Būvinženieru Savienības Izglītības un jauno speciālistu sekcija nolēma uzdot B.Otersonam veikt priekšizpēti par būvniecības jomas profesijām un to reālo sagatavošanu Latvijas augstskolās līdz 2017. gada oktobra sēdei, kā arī, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, iniciēt Apaļā galda diskusiju ar iesaistītajām pusēm par speciālistu sagatavošanu būvniecībā.

 

Mārtiņš Vilnītis

LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcijas vadītājs.