Novembra LBS valdes sēdes darba kārtība

Šodien Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) telpās notiks LBS valdes sēde, kurā LBS valdes locekļi Ilmārs Leikums un Leonīds Jākobsons iepazīstinās klātesošos ar Latvijas Būvniecības padomes vēlēšanām, kuras notika 2017.gada 9.novembrī.  

Jaunais Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētājs Artis Dzirkalis informēs par Latvijas Būvniecības padomes 2017.gada 16.novembra sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, savukārt LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume – par Būvniecības valsts kontroles biroja 2017.gada 7.novembra sanāksmē lemto.  

LBS Izglītības un būvniecības zinātnes sekcijas vadītājs Mārtiņš Vilnītis pastāstīs par LBS Izglītības un būvniecības zinātnes sekcijas organizēto 2017.gada 1.decembrī plānoto konferenci Rīgas Celtniecības koledžā un Starptautisko  konferenci  -  „Inovatīvie  materiāli. Konstrukcijas  un  tehnoloģijas”, bet Artis Dzirkalis par 2017.gada 30.novembrī LBS, Latvijas Būvnieku asociācijas un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības kopīgi organizēto semināru Ādažos “Zemas enerģijas patēriņa būvju būvniecības principi”.  

Tāpat klātesošie iepazīsies ar informāciju par VEF kultūraas pils apskati pēc tās rekonstrukcijas un restaurācijas, Būvniecības likuma izmaiņu virzību, kā arī spriedīs par kandidātiem LBS Goda biedru nominēšanai.