Nozares problēma: ministriju darbinieki, ierēdņi un politiķi neņem vērā reālo darba darītāju viedokli

25.oktobrī notika Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes sēde, kurā piedalījās arī AS “Inspecta Latvia” valdes locekle Jeļena Pēkale un “Inspecta Akadēmija” vadītāja Elīna Narbute. Viņas LBS valdi informēja par AS “Inspecta Latvia” aktualitātēm un darbības virzieniem, kā arī darbinieku kvalifikāciju un iespējām izglītoties un strādāt ārzemēs.  LBS valde un AS "Inspecta Latvia" lēma turpmāk ciešāk sadarboties nozares attīstības veicināšanā.

LBS valdes sēdes dalībnieki iepazinās arī ar Eiropas Inženieru padomes (ECCE) 64.asamblejā pieņemtajiem lēmumiem un jaunumiem, par kuriem klātesošos informēja LBS valdes locekles Vija Gēme un Helēna Endriksone, kas Atēnās ECCE padomes forumā pārstāvēja LBS.

LBS valdes locekļi apmainījās viedokļiem par PROVIDUS izvērtējumu “Par Zolitūdes traģēdijas izgaismotām sistemātiskām kļūdām”, konferenci “Standartizācijas attīstība Latvijā” un būtiskākajām izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, par lielāko problēmu atzīstot ministriju darbinieku, ierēdņu un politiķu nevēlēšanos ieklausīties darba darītāju viedoklī, viņu praktiskajā pieredzē un priekšlikumos.

LBS valde lēma iestāties Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā un dalībai Latvijas Būvniecības padomē deleģēja LBS valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Straumi.