P&B – mūsdienīga pieeja būvniecībai

Kopš šā gada 1. marta spēkā ir jaunais Publisko iepirkumu likums, kur citu jauninājumu vidū ir arī saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kā prioritāra principa ieviešana iepirkumos. Tas nozīmē, ka visi piedāvājumi ir jāvērtē caur saimnieciskā izdevīguma prizmu, ņemot vērā arī to, ka likumdevējs ir paplašinājis kvalitātes jēdzienu (var vērtēt faktorus, kas nav tieši saistīti ar iepirkuma priekšmetu, piemēram, vides aizsardzības prasības).

Būvniecībā šīs likuma izmaiņas nozīmē, ka aktualizējas jautājums par iepirkuma veidu, kas ļauj konkrētāk identificēt atbildīgo visā būvprojekta norisē, ļauj samazināt būvniecības norises laiku un precīzāk prognozēt kopējās izmaksas. Šāds iepirkuma veids ir tā sauktais apvienotais «projektēt un būvēt» (P&B) būvdarbu iepirkums, kas Latvijā pagaidām ir reta parādība, bet rietumvalstīs (īpaši ASV) kļūst arvien izplatītāka.

P&B iepirkumam ir būtiskas priekšrocības: īsāks būvniecības process, samazināti pasūtītāja riski un skaidri noteikta iesaistīto pušu atbildība, kā arī ir labāk prognozējamas būvniecības procesa kopējās izmaksas. Lai arī sākotnējā iepirkuma procesā, līgumu slēgšanas un uzraudzības procesos šī pieeja varētu šķist sarežģītāka nekā tradicionālais iepirkums (tā sauktais «projektēt–iepirkt–būvēt»), manuprāt, ir vērts koncentrēt uzmanību uz tām priekšrocībām, ko būvniecības procesa dalībniekiem sniedz P&B pieeja.

P&B priekšrocības

P&B ir sava veida atgriešanās pie saknēm, kad par visu būvniecības procesu atbildīga bija viena persona – būvmeistars. Duālistiskā pieeja būvniecības procesam, kad projektēšana (arhitekta darbs) tiek nodalīta no būvdarbu veikšanas, dažkārt pretnostatot abas puses un radot pamatu viedokļu sadursmēm, ir samērā nesena parādība – tā ir izplatījusies pēdējo 150 gadu laikā. Līdz ar to ierastā un it kā tradicionālā «projektēt–iepirkt–būvēt» (PIB) metode ir nesenāka, salīdzinot ar P&B, kas pastāv kopš būvniecības pirmsākumiem. Kādas ir nozīmīgākās P&B priekšrocības?

Pirmkārt, skaidra atbildība. P&B ir būvniecības veids, kurā par projektēšanu un būvdarbiem ir atbildīga viena persona (parasti būvdarbu veicējs) un viens atbildīgais attiecībā pret pasūtītāju...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" decembra numurā*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Baiba Fromane, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja