Būvkonstrukciju semināru saturs pieejams internetā

Pērn rudenī CMB Inženieru kompetences centra un Ekonomikas ministrijas organizēto mācību semināru cikla “Būvkonstrukciju kvalitatīva projektēšana” lekciju video ieraksti un prezentācijas ir brīvi pieejamas internetā, informē CMB Inženieru kompetences centrs. Lekcijas sniedza trīs vadošie Eiropas būvkonstrukciju eksperti – Massimo Penasa no Itālijas, Jurgens Einpauls no Igaunijas un Rolfs Kacenbahs no Vācijas.

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pie sadaļas “Noderīgi” ir izveidota apakšsadaļa “Projektēšana”, kur ievietoti video un prezentācijas

Ekonomikas ministrijas mājaslapā semināru saturs brīvi pieejams būvniecības nozares politikas sadaļā un mācību semināru sadaļā.

Žurnāla Būvinženieris oktobra izdevumā publicētās intervijas ar semināru lektoriem lasāmas pievienotajā failā.

Attēlā: Rolfs Katzenbahs (no labās) ar CMB Inženieru kompetences centra vadītāju Neldu Elsiņu un Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku Edmundu Valanti.