Par sakārtotu darba vidi būvniecībā

Būvniecības nozare sabiedrībā tiek uzskatīta par līderi darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normu pārkāpumu ziņā. Arī apskatot Valsts darba inspekcijas (kas ir uzraugošā institūcija šajā jomā) mājaslapā atrodamo informāciju, atklājas būvniecības nozarei neglaimojoša aina - 2016. gadā piektā daļa no visiem smagajiem nelaimes gadījumiem darba vietās konstatēti tieši būvniecības nozarē. Lai noskaidrotu patieso situāciju būvniecībā un uzzinātu, kādas aktualitātes šajā jomā mūs tuvākajā laikā sagaida, sarunājāmies ar Valsts darba inspekcijas direktoru Renāru Lūsi.

Darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzības normas būvniecībā

Apmēram 25% no Valsts darba inspekcijas (VDI) konstatētajiem pārkāpumiem, veicot pārbaudes dažādu nozaru uzņēmumos Latvijā, veido Darba likuma normu neievērošana, lielākoties pārkāpumi saistīti darba līguma jautājumiem – vai nu darba līgums nav noslēgts vispār, vai tas noslēgts neatbilstoši likumā noteiktajam. VDI direktors Renārs Lūsis norāda, ka šādu pārkāpumu ziņā būvniecība īpaši neatšķiras no citām nozarēm. “Tie laiki, kad puse  no visiem darba tiesisko attiecību pārkāpumiem bija būvniecībā, ir garām. Jā, būvuzņēmumi joprojām ir vieni no riska grupām, ēnu ekonomikas īpatsvars šajā jomā joprojām ir salīdzinoši augsts, tomēr lielais konstatēto pārkāpumu skaits skaidrojams ar biežākām pārbaudēm tieši būvniecības uzņēmumos,” atklājLūsis: “Šajā jomā noteikti novērojami uzlabojumi, ja 2005. – 2007. gadā nereti tika konstatēti gadījumi, kad vesela brigāde strādā bez darba līgumiem, tad  tagad tie drīzāk ir atsevišķi darbinieki, kas noalgoti konkrētiem darbiem.”

Arī darba aizsardzības jautājumos nākas bieži saskarties ar pārkāpumiem. Viens no darba aizsardzības pamatnosacījumiem ir darba vides risku vērtēšana, neskatoties uz to, ka šī prasība pastāv jau gadus 15, tomēr gan būvniecības nozarē, gan valstī kopumā ir liela daļa uzņēmumu, kas neveic darba vides risku vērtējumu, tālāk neseko arī attiecīgi pasākumi šo risku novēršanai, kas nereti noved pie nelaimes gadījumiem.

Vēl viens būtisks pārkāpumu bloks, ir obligātās veselības pārbaudes (OVP). “Daļa uzņēmumu OVP  uzskata par formalitāti, tāpēc pieiet vieglprātīgi šai prasībai. Tai pašā laikā redzam, ka Latvijā dabīgo nāvju skaits, kas konstatēts darba vietā, ir salīdzinoši augsts (pēdējos piecos gados kopā ņemot dabīgā nāvē darbā mirušo skaits pārsniedza letālo nelaimes gadījumu skaitu). Vairākos gadījumos, kad tika konstatēta cilvēka nāve, izmeklēšanā atklājas, ka OVP netika veiktas regulāri. Tā kā iespējams, ja cilvēkam, būtu savlaicīgi veikts veselības monitorings, veselības problēmas tiktu laikus fiksētas un darba devējs nebūtu nozīmējis darbinieku konkrētu pienākumu veikšanai, iespējams kāds cilvēks šādā veidā būtu izglābts,” spriež Renārs Lūsis...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" augusta numurā*.

*Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99, Latvijas pasts un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Dace Rozenšteina