Pasniegta Gunta Boles balva

22.decembrī jau 25.reizi notika ASV dzīvojošā latviešu būvinženiera Gunta Boles prēmijas piešķiršana RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentam, kuru starp pārējiem pretendentiem, izvēlējās arhitekta Jura Monvida Skalberga vadītā komisija. Laika gaitā G.Boles prēmijas apmērs pieaudzis līdz 3000 eiro.

Komisija vienprātīgi lēma  šā gada prēmiju piešķirt “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” maģistratūras studentei Kristai Kapūnei. Līdztekus izcilajām studiju sekmēm, Krista ir sevi apliecinājusi kā laba organizatore, būdama  savas bakalauru studentu grupas vecākā. Viņa ir iekļauta 2015/2016. gada RTU studentu “Zelta fondā”. Komisija tāpat ņēma vērā  Kristas aizraušanos ar volejbolu, spēlējot arī RTU komandā, un mūziku – viņa ir beigusi Liepājas mūzikas skolu čella klasē.

 

LBS valdes loceklis,

Raimonds Eizenšmits