Pasūtītāja un projektētāja sadarbības principi energoefektivitātes projektos

Laikā, kad jaunā daudzdzīvokļu ēku enegoefektivitātes atbalsta programma uzņem apgriezienus, namu pārvaldnieki un dzīvokļu īpašnieki, kas nolēmuši par labu ēkas renovācijai, steidz sagatavot dokumentāciju un veikt nepieciešamās darbības atbalsta saņemšanai.

 

Būtisks kritērijs ir kvalitatīvs ēkas renovācijas būvprojekts, ko izstrādā projektētājs ciešā sadarbībā ar ēkas pārvaldnieku un, protams, arī dzīvokļu īpašniekiem. Aplūkosim, kā norisinās tehniskās dokumentācijas sagatavošana, kā arī projektētāja un pasūtītāja sadarbības principus tās izstrādē.

Viss sākas ar vienu ticīgo

Lai daudzdzīvokļu ēka kvalificētos Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumam, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmums par renovācijas veikšanu.

Signe Kajaka ir projektu vadītāja ēku renovācijas projektos jau kopš pirmās Eiropas fondu atbalsta programmas, kopumā vadījusi vairāk nekā 300 daudzdzīvokļu ēku renovācijas projektu. Pēc viņas domām, ēkas renovācija sākas ar vienu ticīgo, kurš ir pārliecināts par tās nepieciešamību. «Pamazām renovācijā ieinteresēto cilvēku pulks tiek apaudzēts kā šūniņa – arvien vairāk, vairāk, līdz māja ir gatava pieņemt lēmumu par renovāciju,» teic S. Kajaka. Tālāk seko ēkas tehniskā apsekošana, energoaudits un balsojums par projektēšanas uzsākšanu. Svarīgi, lai jau kopš lēmuma pieņemšanas brīža dzīvokļu īpašniekiem līdzās būtu kompetents pārvaldnieks, kurš šā viena ticīgā iniciatīvu prastu novest līdz galarezultātam...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" decembra numurā!