Piešķir pašvaldības līdzfinansējumu Centrāltirgus un Skanstes atjaunošanai

Vizualizācija - Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas deputāti 10. aprīlī akceptēja pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Rīgas Centrāltirgus kanālmalas un pagrabu pārbūvei, kā arī Skanstes apkaimes teritorijas labiekārtošanai, vēsta pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Rīgas Centrāltirgus revitalizācijai iecerēti divi projekti – kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana un pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības nolūkiem. Abus projektus īsteno Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, tos plānots pabeigt līdz 2022.gadam.

Būvdarbu gaitā tiks rekonstruēta kanālmalas teritorija no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai jeb no Gaļas līdz Zivju paviljonam. Izremontēs tramvaju ceļus un autostāvvietas, piegādes zonu pie kanāla nosegs ar terasi, ierīkos promenādi, veloceliņus, piestātni tūristu kuģīšiem. Taps interaktīva ekspozīcija par tirgus vēsturi. Centrāltirgus ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, iekļauts UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā. Pagrabu pārbūve ļaus ievērojami palielināt noliktavas un tirdzniecības platības. Tiks izremontēti pagrabi, kas savieno Sakņu, Gastronomijas, Piena un Gaļas paviljonu. Pagrabos atjaunos elektroinstalāciju un liftus, uzstādīs ugunsdrošības signalizāciju, ugunsdzēšanas sistēmu un aprīkojumu temperatūras uzturēšanai.

Abu projektu kopējais budžets plānots 30 miljoni eiro. No tā 5,2 miljoni eiro būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, 3,2 miljoni eiro – valsts budžeta dotācija, 21,1 miljons eiro – Rīgas domes līdzfinansējums. Patlaban noslēdzies iepirkums būvdarbiem un notiek sarunas ar konkursa uzvarētāju.

Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas projekts paredz līdz 2022.gadam aizaugušo, pamesto zemesgabalu un purvu vietā izveidot mūsdienīgu pilsētvidi. Tiks atjaunota degradētā teritorija 18,7 ha platībā, un rekonstruēti Skanstes ielas un Ganību dambja posmi 1,95 km kopgarumā. Lai rajons būtu piemērots apbūvei, plānots ierīkot sadzīves un lietus ūdens kanalizāciju, ūdensvadu un elektrības tīklus, uzcelt kanalizācijas sūkņu staciju, sakopt infrastruktūru, ierīkot apgaismojumu, piebrauktuves, ietves un celiņus pie Lapeņu, J.Dikmaņa, J.Krūmiņa, J.Daliņa ielas. Pārpurvotās teritorijas nosusinās, papildinās ar dekoratīviem kanāliem un dīķi, veidojot visiem pieejamu atpūtas zonu ar bērnu rotaļlaukumiem, trenažieriem un skeitparku.

Skanstes projekta kopējais budžets plānots 20 miljoni eiro, no tā 4,7 miljoni eiro ir ERAF finansējums, 1,65 miljoni eiro – valsts budžeta dotācija, 13,6 miljoni eiro – Rīgas domes līdzfinansējums. Projektu plānots pabeigt līdz 2022.gadam.