Pievērsiet uzmanību konta numuram

 

 

 

Uzmanību!
Rekvizīti uz kuriem jāveic maksājumi.

Uzmanību!
Veicot maksājumus pievērsiet uzmanību tam, ka atšķiras bankas konts reglamentētajai un nereglamentētajai sfērai.

 

Reglamentētā sfēra:

Maksājums jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:
Latvijas Būvinženieru savienība
Kr.Barona iela 99, lit.1A, Rīga, LV 1012
PVN reģ. Nr. LV40008000225
LV74UNLA0050018462984 A/S „SEB bankas” Vecrīgas filiālē.


Nereglamentētā sfēra:

Maksājums jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:
Latvijas Būvinženieru savienība
Kr.Barona iela 99, lit.1A, Rīga, LV 1012
PVN reģ. Nr. LV40008000225
A/S SEB Banka, Vecrīgas filiāle, kods UNLALV2X001, konts LV80UNLA0001000700350