Precizēta būvkomersantu klasifikācijas kārtība

Šā gada 25.aprīļa sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus būvkomersantu klasifikācijas noteikumos, lai nodrošinātu administratīvā procesa skaidrību un precizētu kvalifikācijas vērtēšanu situācijās, kas atšķiras no biežāk iespējamajām.

Izstrādājot klasifikācijas funkcionālos risinājums Būvniecības informācijas sistēmā tika konstatētas vispārējiem klasifikācijas principiem un procesam neraksturīgas situācijas, kuras nebija iespējams paredzēt iepriekš. Tādēļ noteikumu grozījumi paredz precizējumus un skaidrojumus klasifikācijas iestādes darbībām neordinārajās situācijās.

Būtiskākie precizējumi attiecas uz ārvalstu būvkomersantu klasificēšanas kārtību un būvspeciālistu skaita vērtēšanas principu, nosakot sertifikātā ietverto patstāvīgu profesionālo prakšu skaitu kā vērtēšanas vienību iepriekš paredzētā būvspeciālistu skaita vietā. 

Tāpat precizēta datu apkopošanas metode par apakšuzņēmēju pieredzi būvdarbu veikšanā, kā arī iekļauti tehniski un skaidrojoši precizējumi klasifikācijas aprēķinam un klasifikācijas iestādes procesuālajām darbībām.

Vairāk ar grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421623&mode=mk&date=2017-04-25 ).

Vienlaikus vēlamies atgādināt, ka Būvniecības valsts kontroles birojs 2017.gada maijā uzsāks būvkomersantu klasifikāciju, bet saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu tās piemērošana publisko būvdarbu iepirkumiem būs saistoša tikai no 2019.gada 30.aprīļa.