Precizēta energosertifikātu izvietošanas prasību uzraudzība publiskās ēkās

Šā gada 28. novembrī spēkā stājas grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā, kas precizē Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) tiesības uzraudzīt, lai publiskai ēkai, kurai veikta energosertifikācija, energosertifikāts vai ēkas pagaidu energosertifikāts tiktu izvietots attiecīgajā ēkā apmeklētājiem redzamā vietā.

Atgādinām, ka prasība par to, lai valsts un pašvaldības ēkās, kurās veikta energosertifikācija, energosertifikāts tiktu izvietots attiecīgajā ēkā apmeklētājiem redzamā vietā, pastāv jau kopš 2008. gada. Ar grozījumiem, kas stājās spēkā 2017. gada 6. jūlijā, tika precizēts, ka šāda prasība attieksies uz visām energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu saņēmušām publiskām ēkām, reizē paredzot arī BVKB tiesības vērsties pret tiem publisko ēku īpašniekiem, kas šo prasību nav izpildījuši. Šogad veiktie grozījumi likumā precizē, ka BVKB to dara Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Publiska ēka ir tāda, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, piemēram, birojs, lielveikals, skola.

Papildu informācija par ēku energoefektivitāti un energosertifikāciju publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/eku_energoefektivitate/

Ar Ēku energoefektivitātes likumu Latvijā tiek pārņemta 2010. gadā pieņemtā Ēku energoefektivitātes direktīva, kuras uzdevums ir sekmēt ēku energoefektivitātes uzlabošanu Eiropas Savienībā, ņemot vērā āra klimatiskos apstākļus un vietējās īpatnības, kā arī prasības attiecībā uz telpu mikroklimatu un rentabilitāti.