Prezentēts ziņojums "Konkurētspēju ietekmējošo faktoru analīze Latvijas būvniecības nozarē"

Būvniecības nozares forumā Konkurētspēja. Izaugsme. Investīcijas tika prezentēts ziņojums Konkurētspēju ietekmējošo faktoru analīze Latvijas būvniecības nozarē, kas izstrādāts pēc biedrības Latvijas Būvuzņēmēju partnerība pasūtījuma.

Tas apkopoja būvniecības nozares uzņēmēju un ekspertu viedokļus, identificēja būtiskākos šķēršļus nozares uzņēmumu konkurētspējai, izvērtēja būvniecības nozarē paveikto un sniedza ieteikumus, kā stiprināt nozares uzņēmēju konkurētspēju. 

Ziņojums balstījās uz pētījumu Konkurētspēju ietekmējošo faktoru analīze Latvijas būvniecības nozarē: uzņēmēju un ekspertu viedoklis (autori Ilze Peipiņa, Jānis Butkevičs), ko 2016. gada pavasarī pēc Latvijas Būvuzņēmēju partnerības pasūtījuma veica biedrība BASE (Business Against Shadow Economy) sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). 

Pētījumā apkopotas 30 lielāko Latvijas būvniecības uzņēmumu vadītāju padziļinātās intervijas. Aptaujāto uzņēmumu 2015. gadā sniegto būvniecības pakalpojumu kopējais apjoms pārsniedza 330 miljonus eiro, kas ir aptuveni 23% no nozares kopējā apgrozījuma. Otrajā daļā ietvertas 254 Latvijas mazo un vidējo (MVU) būvniecības uzņēmumu vadītāju un vadošo speciālistu reprezentatīvas aptaujas. Trešajā daļā apkopotas Latvijas uzņēmējus pārstāvošo organizāciju – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB), LR Finanšu ministrijas (FM) un LR Ekonomikas ministrijas (EM) – ekspertu intervijas.

Atšķirīgi viedokļi

Pēc aptaujāto Latvijas 30 lielāko būvniecības nozares uzņēmumu pārstāvju domām, būtiskākie uzņēmumu konkurētspēju negatīvi ietekmējošie faktori ir neatrisinātie tiesiskās vides problēmjautājumi, tostarp tieslietu sistēmas neefektivitāte. Administratīvais slogs izpaužas nesamērīgās kontroles procedūrās un dokumentu saskaņošanas prasībās. Tāpat ir zema darbaspēka produktivitāte, ierobežots tirgus, ko īpaši negatīvi ietekmē salīdzinoši mazais privātā sektora pieprasījums. Kā būtiskus šķēršļus konkurencei uzņēmēji minēja cenu dempingu, kas izriet no zemākās cenas kritērija piemērošanas publiskajos iepirkumos, negodīgu konkurenci uz nodokļu nemaksāšanas rēķina, izbraukušo darbaspēku un citus faktorus...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" decembra numurā!

Andris Ozoliņš