Priekšlikumi pašnodarbināto personu aizsardzībai

Pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma izstrādāts pētījums Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanaiar mērķi apzināt situāciju un rast risinājumus darba aizsardzības prasību ievērošanas uzlabošanai pašnodarbinātības gadījumos. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem būvniecībā strādā vairāk nekā 2000 pašnodarbināto personu. Pētījuma ietvaros tika veikta pašnodarbināto personu darba un sociālās aizsardzības jomas analīze ārvalstīs (Somija, Lielbritānija, Nīderlande, ASV, Austrālija), kā arī salīdzinājums ar Latvijas situāciju. Un tika konstatēts, ka Latvija ir vienīgā no analizētajām valstīm, kur persona, kura reģistrējusies kā pašnodarbinātā, tiek par tādu uzskatīta gan nodokļu, gan Darba likuma, gan darba aizsardzības regulējuma izpratnē. Tas palielina pašnodarbinātības kā saimnieciskās darbības veida nenoteiktību, kā arī veicina viltus pašnodarbinātību. Pārējās analizētajās valstīs par personas statusu attiecīgās jomas izpratnē lemj kompetentā iestāde un/vai tiesa, tas ir, persona, kura tiek uzskatīta, piemēram, par pašnodarbināto nodokļu izpratnē, var tikt uzskatīta par darbinieku darba aizsardzības izpratnē, un otrādi. 

Situācija ārvalstīs 

Somijā normatīvais regulējums attiecībā uz drošību būvlaukumā attiecas arī uz pašnodarbinātajām personām, kas strādā dalītā darba vietā (piemēram, būvobjektā, kur vienlaikus vai cits pēc cita strādā arī citi pašnodarbinātie un/vai darbinieki). Savukārt obligātais sociālās aizsardzības līmenis ir atšķirīgs darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, taču pašnodarbinātajam ir tiesības brīvprātīgi sevi apdrošināt vairākiem apdrošināšanas veidiem. Būvniecībā izplatīta ir viltus pašnodarbinātība, tāpēc likumos iekļauta prasība: visiem būvlaukumā strādājošajiem pie apģērba ir jāpiestiprina identifikācijas karte ar fotoattēlu, informāciju par personas vārdu un uzvārdu, statusu (darba ņēmējs, pašnodarbinātais), nodokļu maksātāja numuru, kā arī darba devējam ir jābūt sagatavotam sarakstam ar visām būvlaukumā strādājošajām personām...

Visu rakstu lasiet žurnāla “Būvinženieris” (Nr.63) 2018.gada augusta numurā.

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt www.buvinzenieriem.lv vai Latvijas pasta nodaļās, savukārt  žurnālu  iegādāties varat Preses servisa tirdzniecības vietās: http://www3.presesserviss.lv/buvinzenieris

Kaspars Timofejevs, SIA Konsortsvaldes loceklis