Progresīvais sabrukums

Kā saliekamā dzelzsbetona konstrukcijas pasargāt no progresīvā sabrukuma?

Mūsdienās, mainoties būvkonstrukciju projektēšanas normatīvajai sistēmai no padomju laikā lietotās SNIP uz visā Eiropā vienoto Eirokodeksu, inženieriem jāspēj orientēties papildu aspektos, kas iepriekš netika ņemti vērā. Viens no šādiem jauninājumiem ir ēkas robustuma jēdziens un progresīvais sabrukums.

Progresīvais sabrukums (progressive collapse/прогрессирующее обрушение) ir konstrukcijas lokāla bojājuma attīstība, kas veicina piepūļu pārdalīšanos citu konstrukcijas elementu starpā, līdz tiek sasniegts jauns līdzsvara stāvoklis pie visas būvkonstrukcijas vai tās lielākās daļas sabrukuma.

Šāds sabrukums var būt izraisīts ar faktoriem, kas netiek ņemti vērā tradicionālajos konstrukciju aprēķinos, – ar ārkārtējām slodzēm un iedarbēm:

  • ü dinamiskās spiedes iedarbes (gāzes vai bumbas sprādziens);
  • ü triecienslodzes (mašīnas, lidmašīnas, sabrukušie konstruktīvie elementi);
  • ü statiskās pārslodzes;
  • ü temperatūras izmaiņu iedarbes;
  • ü mitruma režīma izmaiņu iedarbes.

Lai novērstu progresīvā sabrukuma iestāšanos, jāizvēlas viena no iespējamām projektēšanas stratēģijām:

  • ü netiešā metode – horizontālo un vertikālo saišu paredzēšana;
  • ü alternatīvo slodžu pārdalīšanās ceļu noteikšana ar nosacītu balstu izņemšanu no būvkonstrukcijas aprēķina shēmas;
  • ü pamatelementu definēšana.

Pēc 1. Eirokodeksa (LVS EN 1991-1-7+AC) klasifikācijas, būvkonstrukcijām atkarībā no sabrukuma sekām (ievērtējot būves funkcionālo uzdevumu, stāvu skaitu un pārsegumu platības) var definēt risku kategoriju. Atkarībā no šīs riska kategorijas atbildīgais inženieris izstrādā atbilstošu projektēšanas stratēģiju, saskaņā ar kuru tiek veikti ēkas konstruktīvo risinājumu aprēķini, kas attiecīgi tiek dokumentēti projekta aprēķina atskaitē. Ņemot vērā projektēšanas normatīvos un profesionālajā literatūrā sniegto informāciju, iespējamie progresīvā sabrukuma stratēģijas ceļi apkopoti blokshēmā...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" decembra numurā*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Dana Ludborža, Inženieru biroja K Forma inženiere

Ilustrācijas: publicitātes materiāli