Reglamentētās sfēras

Būvprakses sertifikātiem reglamentētajā sfērā, atbilstoši MK noteik. Nr. 169, tiek piešķirtas sekojošās sertifikāta darbības sfēras::

- ēku konstrukciju projektēšana, 

- ēku būvdarbu vadīšana, 

- ēku būvdarbu būvuzraudzība, 

- restaurācijas darbu vadīšana, 

- restaurācijas darbu būvuzraudzība, 

- tiltu projektēšana, 

- tiltu būvdarbu vadīšana, 

- tiltu būvdarbu būvuzraudzība, 

- ceļu projektēšana, 

- ceļu būvdarbu vadīšana, 

- ceļu būvdarbu būvuzraudzība. 

- inženierizpēte (ģeotehniskā inženierizpēte un ģeotehniskā uzraudzība).