Rīgas Celtniecības koledžas 140 gadu jubilejas gads iesācies ar karoga iesvētīšanu, koncertiem, grāmatas gatavošanu

Rīgas Celtniecības koledža 2012. gada novembrī atzīmēs 140 gadu jubileju. Šim nozīmīgajam notikuma par godu skola ir iecerējusi apjomīgu pasākumu programmu. Viens no tiem - grāmatas „No amatnieku skolas līdz Rīgas Celtniecības
koledžai” izdošanas svētki, kas iecerēti 2012. gada vidū.
Šobrīd jau grāmatas saturs ir sagatavots par 179 absolventiem, 18 skolotajiem, par, Amatnieku skolas, tehnikuma un koledžas vēsturi, karogiem, emblēmām, skolas ēkām u.c.. Grāmatā ir 206 fotogrāfijas.
Raksti, fotogrāfijas stāsta par mācību iestādes bijušajiem audzēkņiem, tagad valstī un pasaulē pazīstamiem celtniecības, politiskiem, izglītības, kultūras un sporta darbiniekiem - arhitekti Inesi Aizstrautu, Jūrmalas pilsētas bijušo mēru mākslinieku Ansi Cīruli, prezidenta pils interjeru skiču autoru; skolotāju Ilondu Dreimani (Strazdu), pasaules vicečempioni volejbolā, dzejnieku Andreju Eglīti, poēmas
„Dievs, tava zeme deg!” autoru; politiķi Anatoliju Gorbunovu, Latvijas otrās brīvvalsts pirmās Saeimas priekšsēdētāju; aktieri Ramonu Kepi, ilggadēju Rīgas Operetes teātra solistu; profesoru Ivaru Knētu, Rīgas Tehniskas universitātes rektoru; celtnieku Jāni Lanceru, būvfirmas PBLC dibinātāju un pirmo prezidentu; pedagogu Ludmilu Okoloviču, Rīgas Celtniecības tehnikuma, (koledžas ilggadēju direktori;
skolotāju Cēzaru Ozeru, Romas Olimpisko spalu sudraba medaļas ieguvēju basketbolā; mākslinieku Jani Rozentālu, režisoru Eduardu Smiļģi, Latvijas Dailes teātra ilggadēju direktoru; Valdi Valteru, pasaules čempionu basketbolā un daudziem,
daudziem citiem.
Grāmatā paredzēts ievietot arī LBS biedru dzīves un darba aprakstus, foto. Grāmatu kā dāvanu iecerēts pasniegt tiem tehnikuma, koledžas absolventiem, kuru zināšanas un prasmes ir tikušas augsti novērtētas ne tikai skolā, bet arī ārpus tās, ka arī koledžas sadarbības partneriem.
Turpinās ziedojumu vākšana grāmatai.

2012. gada 15. martā Rīgas Celtniecības koledžas jubilejas programmas ietvaros notiks jauktā kora „Spāre” 10 gadu jubilejas koncerts.

Vairāk par Rīgas Celtniecības koledžas jubilejas pasākumiem un grāmatu var lasīt koledžas mājas lapā www.rck.lv