Saņemta LBS BSSI akreditācija

Biedrības Latvijas Būvinženieru savienība Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcija (LBS BSSI) ir saņēmusi Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditāciju veikt būvniecības speciālistu sertifikāciju atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām un Ministru kabineta noteikumiem līdz 2020.gada 25.februārim reglamentētajā sfērā:

 • ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšana,
 • ēku, ceļu un tiltu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzība,
 • restaurācijas darbu vadīšanā un būvuzraudzība,
 • inženierizpētes speciālistu kompetences novērtēšanā un patstāvīgās prakses uzraudzība.

Atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām LBS BSSI ir kompetenta veikt personu sertifikāciju nereglamentētajā sfērā:

 • ēku un to konstrukciju, ceļu, tiltu konstrukciju tehniskā apsekošana,
 • ēku un tiltu konstrukciju pārbaude,
 • ēku, ceļu un tiltu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana,
 • ēku, ceļu un tiltu būvdarbu projektu izstrāde,
 • ēku, ceļu un tiltu būvprojektu vadīšana,
 • ēku, ceļu un tiltu nojaukšanas būvspeciālistu sertificēšana,
 • projektu vadītāju sertificēšana,
 • inženierakustikas ekspertu sertificēšana,
 • būvinženieru kompleksās kompetences būvspeciālistu sertificēšana.

Mārtiņš Straume, LBS BSSI galvenais administrators