Tautsaimniecības padome atbalsta OIK reformas nepieciešamību rūpniecības uzņēmumu konkurētspējas celšanai

Tautsaimniecības padome, diskutējot par Ekonomikas ministrijas piedāvājumu obligātās iepirkuma komponentes (OIK)* reformai, izteica atbalstu reformas nepieciešamībai, lai paaugstinātu Latvijas rūpniecības uzņēmumu konkurētspēju un dotu signālu uzņēmumu attīstības iespējām Latvijā, nevis izvēlēties pārcelt ražotnes uz kaimiņvalstīm. 

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone sanāksmes laikā pateicās ekonomikas ministram A.Ašeradenam par iniciatīvu uzsākt diskusijas par OIK reformu un radīto piedāvājumu, uzsverot, ka valstij jārod risinājums, kā kontrolēt OIK apmēru un kā to turpmāk samazināt ražojošajiem uzņēmumiem. 

“Piedāvājums no 2017. gada aprīļa mainīt OIK finansēšanas modeli ļaus mazināt ražošanas uzņēmumu OIK maksājumus, būtiski palielinot to konkurētspēju, lai rūpniecības uzņēmumi savu darbību varētu attīstīt Latvijā,” sanāksmes laikā norādīja Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

“Apstrādes rūpniecības īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā šobrīd ir kritiski zems - aptuveni 12%. Fundamentāla problēma, kas to ietekmē, ir elektroapgādes izmaksas rūpniecības uzņēmumiem, kas ir augstākas nekā citās valstīs Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. Lai nodrošinātu Latvijas rūpniecības sektora uzņēmumu konkurētspēju – lai tie var darboties ar pilnu jaudu, nodrošināt biznesa attīstību, eksportu un darba vietas, izveidots modelis, kas ražošanas uzņēmumiem samazinās maksājumu par OIK,” turpina ministrs.

Arī Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš atzinīgi novērtēja Ekonomikas ministrijas uzsākto darbu pie OIK reformas, izprotot energoietilpīgo ražošanas uzņēmumu vajadzības konkurētspējas noturēšanai. Viņš norādīja, ka metālapstrādes uzņēmumiem ir būtiski, lai  elektroenerģijas 1 MWh izmaksas nebūtu lielākas kā valstīs, kas ir svarīgi noieta tirgi mūsu uzņēmējiem. 

Tāpat TSP dalībnieki norādīja, ka elektroenerģijas pieslēguma un izmantošanas izmaksas ir būtisks faktors, kuru rūpīgi analizē potenciālie ārvalstu investori pirms pieņem lēmumu par investīciju veikšanu. 

Ņemot vērā iepriekšējos gados pieņemtos lēmumus un līdz ar to valsts uzņemtās saistības sniegt atbalstu elektroenerģijas ražotājiem no atjaunojamiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā, OIK kopējais apmērs ar katru gadu pieaug, un tā samazinājums gaidāms tikai 2024. gadā. 2015. gadā OIK kopējais apmērs bija 254,9 miljoni eiro.

Kā zināms, šā gada 13. septembrī Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos priekšlikumus kompleksiem risinājumiem elektroenerģijas tirgus attīstībai, kas paredz ar 2017. gada 1. aprīli ieviest uzlabotu obligātās iepirkuma komponentes finansēšanas modeli. Šis modelis paredz atšķirīgu OIK maksājumu patērētājiem, kas būs atkarīgs no to elektroenerģijas pieslēgumu efektivitātes. 

Reforma paredz ieviest OIK maksājumu dalījumu divās daļās - pēc elektroenerģijas patēriņa un pēc pieprasītās pieslēguma jaudas. Jaunā modeļa ieviešana nodrošinās Eiropas reģionā konkurētspējīgu elektroenerģijas cenu energointensīviem uzņēmumiem, tādejādi stimulējot rūpniecības sektora konkurētspēju ilgtermiņā un veicinot OIK ietekmes mazināšanu uz apstrādes rūpniecības mainīgajām ražošanas izmaksām. *Papildu informācija par obligātā iepirkuma komponenti

Lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no AER un augstas efektivitātes koģenerācijā, Latvijā kā atbalsta instruments tiek izmantots elektroenerģijas obligātais iepirkums un jaudas maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. 

Papildu izmaksas, kas rodas atbalsta sniegšanas rezultātā, sedz visi Latvijas elektroenerģijas lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, maksājot OIK, kas papildus elektroenerģijas tirgus cenai, sadales/pārvades tarifam un pievienotās vērtības nodoklim tiek iekļauta elektroenerģijas gala cenā.

OIK ir atkarīga no iepriekšējā gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepirktā elektroenerģijas daudzuma un tās iepirkuma cenas. OIK apmēru ietekmē dabasgāzes cena, elektroenerģijas cena biržā un elektroenerģijas patēriņš. Pieaugot dabasgāzes cenai, pieaug arī OIK maksājumi. Turpretim, pieaugot elektroenerģijas cenai biržā vai elektroenerģijas patēriņa apjomam, OIK samazinās.