Žūrija klātienē apmeklē energoefektīvās ēkas. 2.diena.


Created with flickr slideshow.

 

2. jūnijā tika sākta konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017” iesniegto projektu otrās kārtas vērtēšana - trīs dienas konkursa žūrija klātienē apmeklē un vērtē 20 energoefektīvas ēkas astoņās Latvijas pilsētās.

Šodien žūrija dosies uz Jelgavu, kur apskatīs renovēto daudzdzīvokļu māju Katoļu ielā. Pēc tam vērtētāji apmeklēs Liepāju, kur iepazīsies ar renovētajām ēkām Klaipēdas ielā 88 un Klaipēdas ielā 126.  Dienu žūrija noslēgs ar ēku Graudu ielā 20, Cieceres ielā 43 un daudzdzīvokļu māju Dunikas ielā 23, Ziedu ielā 5, Krūmu ielā 49 un Kuldīgas ielā 20 apmeklējumu.

Ar apmeklējamiem objektiem var iepazīties zemāk:

RENOVĀCIJA

Daudzdzīvokļu ēka Katoļu ielā 17, Jelgavā 

Projekta pasūtītājs: SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

Projekta autors: SIA „ASPECTUS”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „AMAXS”

Būvdarbu vadītājs: Oļģerts Kārkliņš

Būvuzraugs: Jānis Graudulis

Daudzdzīvokļu māja Katoļu ielā 17, Jelgavā ir ēka ar 120 dzīvokļiem, kas izvietoti 5 virszemes stāvos, un 8 kāpņu telpām. Ēkai ir arī pagrabs (1144,8 m2). Pamati veidoti no dzelzsbetona, ārsienas ir keramzītbetona paneļi, jumts veidots no dzelzsbetona paneļiem, ruļļveida hidroizolācijas materiāla un bezšuvju hidroizolācijas pārklājuma. Kopējā ēkas platība ir 5909,7 m2, bet apkurināmā platība 5325,7 m2. Siltumapgāde un karstā ūdens sagatavošana tiek nodrošināta centralizēti.

Ēkas atjaunošanas laikā ārsienas tika nosiltinātas ar minerālvati 100mm biezumā ar λd=0,036 W/m2K, savukārt pamatu/grīdas pārsegums ar 100 mm biezu putupolistirolu. Jumta siltināšanai izmantota 150 mm bieza minerālvate. Ēkā veikta arī logu un durvju nomaiņa, uzstādot PVC logus ar pasīvās ventilācijas atverēm U=1.1W/(m2K) un metāla durvju konstrukcijas U=1.5W/(m2K), montāžai izmantojot hermētiķus, difūzās membrānas materiālus un speciālos stiprinājuma elementus, minerālvati un poliuretānu. Siltumapgāde ēkā notiek centralizēti un tā tiek regulēta atkarībā no temperatūras ārā, bet uzskaitīta vienoti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī individuāli ar alokatoriem. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, temperatūru regulējot piemērojoties apstākļiem un atkarībā no ēkas lietošanas veida. Vēdināšana nodrošināta ar dabisko pieplūdi un mehānisko nosūci. Ēkā veikta iekšējo elektrotīklu renovācija: atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls, izveidota energoefektīvas teritorijas vai telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), sakārtota/izveidota zibensaizsardzības sistēma un pārsprieguma aizsardzības sistēma. Energoapgāde tiek nodrošināta no atjaunojamiem energoresursiem.

Kopumā saskaņā ar 2016. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu, tā kopējais enerģijas patēriņš ir 104,47 kWh/m2 gadā, bet primārās enerģijas novērtējums ir 135,8 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisija ir 27,58 kg CO2/m2 gadā. Ēka atbilst B energoefektivitātes klasei ar atsauces vērtību 65 kWh/m2 gadā.

RENOVĀCIJA

Daudzdzīvokļu ēka Klaipēdas ielā 88, Liepājā

pastedGraphic.png

Projekta pasūtītājs: SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”

Projekta autors: Anita Pope

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „MK Būvniecība”

Būvdarbu vadītājs: Juris Zītars

Būvuzraugs: Jānis Burģis

Daudzdzīvokļu māja Klaipēdas ielā 88, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1968. gadā, bet ēkas renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 3354,4 m², bet apsildāmā platība - 2740,7 m². Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas veidotas no silikāta ķieģeļiem, pārsegumi - no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 140 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums - ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā, bet bēniņu pārsegums - ar beramo vati 260 mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa, montāžai izmantojot silikonu un Paroc FAB3 aiļu siltināšanai. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, uzskaiti karstā ūdens sagatavošanai veicot atbilstoši patērētajam karstā ūdens apjomam. Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu ēka atbilst D klasei un tās atsauces vērtība ir 49,74 kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 103,33 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 135,09 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 26,76 kgCO2/m2 gadā.

Saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa datiem pirms renovācijas 2012./2013. gada apkures sezonā tas bija 447,5800 MWh, 2013./2014. gada apkures sezonā 387,5950, bet pēc renovācijas 2016./2017. gada apkures sezonā no oktobra līdz aprīlim 190,3730 MWh.

RENOVĀCIJA

Daudzdzīvokļu ēka Klaipēdas ielā 126, Liepājā 

pastedGraphic.png

Projekta pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Projekta autors: Jēkabs Skrastiņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA "Mūrnieks"

Būvdarbu vadītājs: Edgars Šilders

Būvuzraugs: Armands Jansons

Daudzdzīvokļu māja Klaipēdas ielā 126, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1973. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2385,2 m², bet apsildāmā platība - 2150,2 m². Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no gāzbetona paneļiem, pārsegumi - no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 150 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums - ar akmens vates lamellām 100 mm biezumā, bet bēniņu pārsegums - ar beramo vati 200 mm biezumā. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, uzskaiti karstā ūdens sagatavošanai veicot atbilstoši patērētajam karstā ūdens apjomam. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu tās atsauces vērtība ir 65,80 kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 133,27 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 173,25 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 35,18 kgCO2/m2 gadā.

Saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa datiem pirms renovācijas 2012./2013. gada apkures sezonā tas bija 337,0680 MWh, 2013./2014. gada apkures sezonā 302,4580, bet pēc renovācijas 2016./2017. gada apkures sezonā no oktobra līdz aprīlim 136,3540 MWh.

RENOVĀCIJA

Daudzdzīvokļu ēka Cieceres ielā 43, Liepājā

pastedGraphic.png

Projekta pasūtītājs: Biedrība „Cieceres43”

Projekta autors: SIA „Balts un melns”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Iga4”

Būvdarbu vadītājs: Gatis Štokmanis

Būvuzraugs: Ivars Silacērps 

Daudzdzīvokļu ēka Cieceres ielā 43, Liepājā ekspluatācijā nodota 1985. gadā, bet renovācija veikta 2015. gadā. Ēkas kopējā platība ir 5639,4 m2, no kuriem 5011,06 m2 ir apkurināmā platība. Ēkai ir 9 tipveida stāvi, pagrabstāvs, bēniņu un jumta stāvs. Konstrukcijas: Nesošā dzelzbetona kontrukcija, keramzītbetona fasādes paneļi. Kopā 3 lifti ar tehniskajām telpām bēniņu stāvā. Apkures un karstā ūdens sagatavošana notiek trīs atsevišķos siltummezglos katras kāpņu telpas pagrabstāva telpā.

Renovācijas laikā veikta komunikāciju (visu aukstā, karstā ūdens, kanalizācijas cauruļu nomaiņa, to siltināšana. Kā inovatīvs risinājums ieviesta attālināti nolasāmi karstā/aukstā ūdens dati katrā dzīvoklī (atrisināta ūdens zudumu problēma). Tāpat nomainīta lietus ūdens kanalizācija un pilnībā hidroizolēts jumta segums. Pārbūvēta ventilācijas sistēma no izejas bēniņstāvā un izvadi izbūvēti caur jumta paneļiem ārpusē. Veikta ventilācijas šahtu tīrīšana. Izveidota divcauruļu apkures sistēma ar termoregulatoriem un siltuma uzskaiti dzīvokļos (alokatori). Rekonstruēts ieejas mezgls un ierīkoti domofoni. Veikta jumta, pagraba, fasādes siltināšana, lodžiju remonts un logu nomaiņa dzīvokļos. Nomainītas arī ieejas/izejas durvis.

Saskaņā ar siltumenerģija patēriņa datiem, pirms renovācijas 2013. gadā tie bija kopumā 852,994 MWh, 2014. gadā 849,654 MWh, bet pēc renovācijas 2016. gadā jau 482,017 MWh.

RENOVĀCIJA

 

Daudzdzīvokļu ēka Dunikas ielā 23, Liepājā

pastedGraphic.png

Projekta pasūtītājs: SIA „Namu serviss APSE”

Projekta autors: SIA „WS”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Mūrnieks”

Būvdarbu vadītājs: Edgars Šilders

Būvuzraugs: Ivars Silacērps 

Piecu stāvu 40 dzīvokļu ēka Dunikas ielā 23, Liepājā ekspluatācijā nodota 1993. gadā, bet renovācijas projekts veikts 2015. gadā. Tā ir divu kāpņu telpu dzelzsbetona paneļu māja ar pagrabu un jumta stāvu. Ēkas kopējā platība ir 3106,7 m2 un kopējā platību bez balkoniem un lodžijām 2234 m2. Pirms renovācijas darbu izpildes ēkā bija daļēji nomainīti logi (ap 48%), veikta daļēja siltumapgādes maģistrāļu nomaiņa ar cauruļu izolāciju un uzstādīts automatizēts siltummezgls. Netika izmantoti alokatori un termoregulatori. 

Renovācijas projekta ietvaros ārsienas tika nosiltinātas ar akmens vati Paroc Fas B 120mm biezumā, bēniņu pārsegumam izmantota beramā akmens vate Paroc BLT 9 260mm, pagraba/grīdas pārseguma siltināšanai akmens vates lameles Paroc CGL 20 CY 100mm biezumā. Veikta logu un durvju nomaiņa. 

Siltuma regulācija notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs, kā arī temperatūru var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Arī karstā ūdens temperatūra tiek regulēta siltuma mezglā. Ventilācijai izmantota dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. 

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu tā atbilst C klasei ar atsauces vērtību 49,34 kWh/m2 gadā. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 99,60 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 103,18 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 22,80 kgCO2/m2 gadā.

Saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa datiem gada laikā, piemēram, 2012. gadā tas bija 324,0240 MWh, 2013. gadā 307,7150 MWh, tad pēc renovācijas 2016. gadā jau 188,1320 MWh.

RENOVĀCIJA

Daudzdzīvokļu ēka Ziedu ielā 5, Liepājā

pastedGraphic.png

Projekta pasūtītājs: SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”

Projekta autors: Arnis Balčus

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Dzintars AB”

Būvdarbu vadītājs: Dzintars Anspaks

Būvuzraugs: Valentīns Maļukovs

Daudzdzīvokļu ēka Ziedu ielā 5, Liepājā ekspluatācijā nodota 1976. gadā. Tā ir 602. Sērijas ēka ar 9 stāviem un 2 kāpņu telpām. Ēkā ir 72 dzīvokļi un tās kopējā platība ir 4333,5 m2. Pirms renovācijas projekta uzsākšanas laika apstākļu ietekmē nama apdare bija stipri nolietojusies, arī apjomīgi renovācijas darbi ēkai līdz tam nebija veikti un līdz ar to bija konstatēti lieli siltuma zudumi. Pirms renovācijas projekta ēkas tehniskais stāvoklis tika novērtēts kā apmierinošs, taču energoefektivitāte – neapmierinoša.

Renovācijas laikā tika veikta fasādes siltināšana ar akmens vati 150 mm biezumā, bēniņu pārsegumam tika izmantota akmens vate 200 mm biezumā, pagraba/grīdas pārsegumam putupolistirols 100 mm biezumā. Nopietns remonts tika veikts jumtam - lai novērstu lietusūdens un sniega iekļūšanu iekštelpās, jumtu lūkas nomainītas uz jaunām ar hermētiskiem savienojumiem, tika uzklāta jumta membrāna ar mastiku Hyperdesmo PB-2K. Tika veikta gan logu, gan ārdurvju nomaiņa.

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un temperatūra tiek regulēta atkarībā no pārgaisa temperatūras. Apkurei izveidota vienotā uzskaite siltuma mezglā, kā arī izveidota horizontālā apkure sistēma ar individuāliem siltuma skaitītājiem katrā dzīvoklī. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltuma mezglā, un arī karstā ūdens temperatūras regulācija notiek siltuma mezglā. Tiek veikta atsevišķa uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Ventilācijai tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Attiecībā uz elektroapgādi izveidota energoefektīva telpu apgaisme un uzstādītas apgaismes regulēšanas ierīces.

Pēc renovācijas projekta pabeigšanas patērētās siltumenerģijas rādījumi ir ievērojami uzlabojušies. Piemēram, ja 2010./2011. gada apkures sezonā kopumā tika patērēts 607,8313 MWh, 2011./2012. gada sezonā 525,4980 MWh, tad 2016./2017. gada sezonā (oktobris-aprīlis) 244,4790 MWh.

RENOVĀCIJA

Daudzdzīvokļu ēka Kuldīgas ielā 30, Liepājā

pastedGraphic.png

Projekta pasūtītājs: SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”

Projekta autors: Anita Pope

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Elementum R”

Būvdarbu vadītājs: Mārtiņš Ivanovs

Būvuzraugs: Jānis Burģis

Daudzdzīvokļu māja Kuldīgas ielā 30, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1963. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2357,8 m², bet apsildāmā platība - 1697,1 m². Ēkai ir 4 stāvi un bēniņi. Ārsienas veidotas no silikāta ķieģeļa, pārsegumi - no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 120 mm akmens vati, bet bēniņu pārsegums - ar beramo vati 200 mm biezumā un 30 mm pretvēja izolācijas materiālu. Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa, montāžai izmantojot silikonu, difūzijas lentas un Paroc FAB3 aiļu siltināšanai. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Ēkā nav karstā ūdens. Nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija - caur fasādi ir nodrošināta gaisa pieplūde virtuves telpās, dzīvojamās istabās ir uzstādīti ventilācijas vārsti logos. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu ēka atbilst B klasei un tās atsauces vērtība ir 54,72 kWh/m2 gadā. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 58,07 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 65,22 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 14,81 kgCO2/m2 gadā.

Saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa datiem pirms renovācijas 2012./2013. gada apkures sezonā tas bija 245,3144 MWh, 2013./2014. gada apkures sezonā 197,2769 MWh, bet pēc renovācijas 2016./2017. gada apkures sezonā no oktobra līdz aprīlim 85,8790 MWh.

RENOVĀCIJA

Daudzdzīvokļu ēka Krūmu ielā 49, Liepājā 

pastedGraphic.png

Projekta pasūtītājs: SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”

Projekta autors: Anita Pope

Galvenais būvuzņēmējs: SIA firma „UPTK”

Būvdarbu vadītājs: Sergejs Duks

Būvuzraugs: Jānis Burģis

Daudzdzīvokļu māja Krūmu ielā 49, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1980. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2643,5 m², bet apsildāmā platība - 2163,8 m². Ēkai ir 9 stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas veidotas no gāzbetona paneļiem, pārsegumi - no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 120 mm akmens vati, pagraba/grīdas segums - ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā, bet bēniņu pārsegums - ar beramo vati 200 mm biezumā. Ēkā veikta durvju nomaiņa, montāžai izmantojot silikonu un Paroc FAB3 aiļu siltināšanai. Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, uzskaiti karstā ūdens sagatavošanai veicot atbilstoši patērētajam karstā ūdens apjomam. Izveidota energoefektīva teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori). Pēc ēkas renovācijas notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa monitorings, veicot siltummezglu sistēmas pārbaudi no datora.

Saskaņā ar 2015. gadā ēkai izsniegto pagaidu energosertifikātu ēka atbilst C klasei un tās atsauces vērtība ir 48,03 kWh/m2. Enerģijas patēriņš tiek novērtēts 88,39 kWh/m2 gadā, primārais enerģijas novērtējums ir 99,05 kWh/m2 gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas novērtējums ir 22,63 kgCO2/m2 gadā.

Saskaņā ar siltumenerģijas patēriņa datiem pirms renovācijas 2012./2013. gada apkures sezonā tas bija 253,1444 MWh, 2013./2014. gada apkures sezonā 241,6882 MWh, bet pēc renovācijas 2016./2017. gada apkures sezonā no oktobra līdz aprīlim 144,9480 MWh.

RENOVĀCIJA

Daudzdzīvokļu ēka Graudu ielā 20, Liepājā

pastedGraphic.png

Pasūtītājs: DzĪB „Graudiņš”

Projekta autors: SIA „Proenergo”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „MK būvniecība”

Būvdarbu vadītājs: Juris Zītars

Būvuzraugs: Ivars Silacērps

Daudzdzīvokļu ēka Graudu ielā 20, Liepājā ekspluatācijā nodota 1973. gadā, bet atjaunošanas projekts veikts 2015. gadā. Tā ir 103.sērijas ēka ar kopējo platību 3845,60 m2, bet apkurināmo platību 2684,50 m2.

Veicot renovācijas projektu, ēkā uzlabota iekšējās vides kvalitāte un jāatzīmē sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Veikta ārdurvju nomaiņa, uzstādot siltinātas koplietošanas telpu durvis. Ēkai ir centralizēta siltumapgāde un pirms renovācijas netika izmantoti alokatori vai termoregulatori. Pēc renovācijas apkures temperatūra regulējama atkarībā no pārgaisa temperatūras, temperatūra tiek pazemināta naktīs, kā arī to var regulēt individuāli ar termoregulatoriem. Siltumenerģijai ir vienotā uzskaite siltuma mezglā tikai apkurei, ir vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī tiek veikta individuālā uzskaite ar alokatoriem. Karstais ūdens tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek siltummezglā. 

Attiecībā uz ventilācijas sistēmu, ēkai ir dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Renovācijas projekta ietvaros veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija un atjaunots ēkas iekšējais elektrotīkls.

Salīdzinot patērētās siltumenerģijas datus pirms un pēc renovācijas, piemēram, 2014./2015. gada apkures sezonā decembrī tika patērētas 64 MWh, janvārī 66,149 MWh, februārī 58,101 MWh, bet pēc renovācijas 2015./2016. gada apkures sezonā attiecīgi decembrī 16,366 MWh, janvārī 31,272 MWh, februārī 16,852 MWh.