žurnāls

 

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt:

https://abone.pasts.lv/, www.buvinzenieriem.lv

un Latvijas Būvinženieru savienībā

un iegādāties “Preses serviss” tirdzniecības vietās visā Latvijā.

Logo

CENRĀDIS

Informācija par žurnālu „Būvinženieris”

 


REĢ. APLIECĪBA

 

Apbalvojuma ‘’Būvindustrijas Lielā balva’’ projekta vadītāja, LBS publicitātes projektu konsultante: 
Mārīte Šperberga, tālrunis: 29468382, e-pasts: marite.sperberga@gmail.com
Žurnāla redaktore Antra Ērgle, tālrunis: 29538464, e-pasts: antra.ergle@gmail.com
Sadarbības projektu vadītāja Daiga Buhholce, tālrunis 29465153,  e-pasts:  Daiga.buhholce@gmail.com

    Nr.68 (06.2019)
Nr.67 (04.2019)
Nr.66 (02.2019)
Nr.65 (12.2018)
Nr.64 (10.2018)
Nr.63 (08.2018)
Nr.62 (06.2018)
Nr.61 (04.2018)
Nr.60 (02.2018)
Nr.59 (12.2017)
Nr.58 (10.2017)
Nr.57 (08.2017)
Nr.56 (06.2017)
Nr.55 (04.2017)
 Nr.54 (02.2017)
 Nr.53 (12.2016)
Nr.52 (10.2016)
Nr.51 (08.2016)
Nr.50 (06.2016)
Nr.49 (04.2016)
Nr.48 (02.2016)
Nr.47 (12.2015)
Nr.46 (10.2015)
Nr.45 (08.2015)
Nr.44 (06.2015)
Nr.43 (04.2015)
Nr.42 (02.2015)
Nr.41 (12.2014)
Nr.40 (10.2014)
Nr.39 (08.2014)
Nr.38 (06.2014)
Nr.37 (04.2014)
Nr.36 (02.2014)
Nr.35 (12.2013)
Nr.34 (10.2013)
Nr.33 (08.2013)
Nr.32(06.2013)
Nr.31(04.2013)
Nr.30(02.2013)
Nr.29(12.2012)
Nr.28(10.2012)
Nr.27(08.2012)
Nr.26(06.2012)
Nr.25(04.2012)
Nr.24(02.2012)
Nr.23(12.2011)
Nr.22(10.2011)
Nr.21(08.2011)
Nr.20(06.2011)
Nr.19(04.2011)
Nr.18(02.2011)
Nr.17(12.2010)
Nr.16(10.2010)
Nr.15(08.2010)
Nr.14(06.2010)
Nr.13(04.2010)
Nr.12(02.2010)
Nr.11(12.2009)
Nr.10(02.2009)
Nr.9(12.2008)
Nr.8(09.2008)
Nr.7(06.2008)
Nr.6(02.2008)
Nr.5(09.2007)
Nr.4(03.2007)
Nr.3(12.2006)

2017. gadā žurnālu "Būvinženieris" ir iespēja abonēt Latvijas Būvinženieru savienībā http://www.buvinzenierusavieniba.lv/sagatavot-rekinus, “Latvijas pasts”, www.buvinzenieriem.lv.

Gada abonementa cena:  30 eiro juridiskām personām, 27 eiro privātpersonām un 24 eiro LBS biedriem, ja abonē caur LBS. 24 eiro arī tām juridiskām personām, kas abonē 10 un vairāk  eksemplārus.

 

LBS rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008000225, PVN reģ. Nr. LV40008000225,

Norēķinu konts Nr. LV04UNLA0050016852783

AS „SEB banka” Vecrīgas filiāle, Bankas konts UNLALV2X001),

norādot mērķi - žurnāls “Būvinženieris” un adresi, kur žurnāls jāpiegādā.

Ja abonētājs ir juridiska persona un nepieciešams rēķins, lūdzu atsūtiet savus rekvizītus: lbs@apollo.lv