Aicina laikus pārbaudīt liftu drošumu

0
376

Ekonomikas ministrija (EM) aicina namu apsaimniekotājus un īpašniekus, kuru ēkās lifti uzstādīti līdz 2000.gada 1.septembrim, veikt liftu drošuma novērtējumu.

EM atgādina, ka 2022.gada sākumā spēkā stāsies jauns regulējums liftu drošai ekspluatācijai. Liftiem, kas uzstādīti līdz 2000.gada 1.septembrim (nav marķēti ar CE marķējumu), drošuma novērtējums būs jāveic viena līdz trīs gadu laikā atkarībā no lifta veida:

  • līdz 2023.gada 1.aprīlim – liftiem ar manuālām šahtas durvīm, kuru šahtas durvju slēgierīce nav aprīkota ar papildu elektrisko drošības ierīci, kas kontrolē šahtas durvju noslēgšanu, piemēram, lifti, kas atrodas pirmskara laikā celtajās ēkās, ražošanas uzņēmumos, utt.;
  • līdz 2024.gada 1.aprīlim – liftiem ar manuālām šahtas durvīm, piemēram, lifti, kas uzstādīti pirmskara laikā celtajās ēkās, ražošanas uzņēmumos;
  • līdz 2025.gada 1.aprīlim – liftiem ar automatizētām šahtas durvīm, piemēram, lifti, kas uzstādīti padomju laikā celtajās daudzdzīvokļu ēkās.

Liftu drošuma novērtēšanu, liftu un cēlējplatformu tehniskās pārbaudes var veikt nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditēta inspicēšanas institūcija. Pēc lifta drošuma novērtēšanas pabeigšanas inspicēšanas institūcija sagatavos lifta drošuma novērtēšanas protokolu, kurā tiks norādītas konstatētās neatbilstības un šo neatbilstību riska līmenis. Lai novērstu konstatētos riskus, lifta valdītājam sešu mēnešu laikā  būs jāsagatavo riska novēršanas vai samazināšanas pasākumu plāns un jāveic risku novēršanas vai samazināšanas pasākumi atkarībā no riska līmeņa. 

Nākamā gada 1.aprīlī spēkā stāsies Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumi Nr.679 Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi, kas nosaka:

  • būtiskās drošuma prasības un drošuma novērtēšanas un pastāvošo risku novēršanas kārtību liftiem, kas uzstādīti līdz 2000.gada 1.septembrim;
  • tehnisko pārbaužu veikšanas kārtību cēlējplatformām, kas pēc savas darbības vienlīdzīgas liftiem;
  • skaidrākus valdītāju pienākumus drošu liftu un cēlējplatformu lietošanas nodrošināšanā.

Jauns regulējums liftu drošai ekspluatācijai tika izstrādāts, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) iepriekšējos gados veiktajiem liftu uzraudzības pasākumiem, kad tika konstatēts, ka no pārbaudītajiem 259 liftiem neatbilstības tika konstatētas 159 liftos, t.sk. 81% no neatbilstošajiem liftiem tika konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu.

PTAC video prezentācija par liftu uzraudzības rezultātiem, pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām un jauno regulējumu: