Aicina paust viedokli par jauno Rīgas teritorijas plānojumu

0
78

Līdz 4.oktobrim norisinās publiskā apspriešana būtiskiem pilsētplānošanas dokumentiem – Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1.redakcijai un vides pārskata projektam, kā arī Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatam, informē Rīgas pašvaldība.

Apspriešanas laikā ikvienam interesantam ir iespēja piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas trešdien, 8. septembrī, norisināsies attālināti tiešsaistes platformā MS TEAMS platformā. Lai piedalītos, interesenti aicināti reģistrēties.

Rīgas attīstības programmas 2021. –2027.gadam 1.redakcija

Rīgas attīstības programma ir vidēja termiņa pilsētas attīstības stratēģiskais dokuments un rīks Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai turpmākajos septiņos gados.

Jaunajā attīstības programmā definētas deviņas prioritātes jeb galvenie attīstības virzieni un to mērķu sasniegšanai izvirzīti uzdevumi, prioritāti raksturojoši un uzdevumu izpildes rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā. Attīstības programmai veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, lai novērtētu iespējamo ietekmi uz vidi un noteiktu pasākumus negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšana, kas arī vienlaicīgi nodots sabiedriskajai apspriešanai.

“Rīgas attīstības programma ir ceļa karte Rīgas ilgtspējīgai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tās galvenās prioritātes – pilsētvides uzlabošana, izglītība, mobilitāte un pilsētas konkurētspēja. Izstrādājot attīstības programmu, darbā esam iesaistījuši gan nevalstiskās organizācijas, gan valsts iestādes, gan uzņēmējus, gan arī aktīvos Rīgas iedzīvotājus. Nododot publiskajai apspriešanai Rīgas attīstības programmas 1.redakciju, ceram sagaidīt plašākas sabiedrības viedokli par programmas prioritātēm, uzdevumiem, rīcības un investīciju projektiem, kas palīdzēs izstrādāt izcilu pilsētplānošanas dokumentu,” saka Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls.

Publiskās apspriešanas laikā plānotas arī vairākas tematiskās tikšanās un diskusijas: sanāksme-darbnīca Vides pieejamība, publiskā diskusija Uzņēmējdarbība un konkurētspēja, sanāksme “Klimats un vide”, publiskā diskusija Mobilitāte, kā arī tikšanās ar jauniešiem un apkaimju iedzīvotāju organizācijām. Papildu informācija par publiskās apspriešanas norisi pieejama šeit.

Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

“Jaunais Rīgas teritorijas plānojums sniedz atbildes uz virkni ikvienam rīdziniekam nozīmīgu jautājumu – kāds tuvākajā nākotnē būs galvaspilsētas funkcionālais zonējums un publiskā infrastruktūra, ar kādiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem būs jārēķinās turpmākos gadus. Publiskā apspriešana ir noslēguma fāze vairāku gadu darbam, kurā iesaistīti Rīgas iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas, apkaimju biedrības, uzņēmēji, kā arī valsts un pašvaldības institūciju pārstāvji. Aicinām ikvienu izmantot iespēju un iepazīties ar šo Rīgas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas pēc apstiprināšanas domē būs saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai,” uzsver departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde notiek kopš 2012.gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās, kas norisinājās no 2018.gada 9.janvāra līdz 8.februārim un no 2019.gada 13.marta līdz 10.aprīlim Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis ap 3200 priekšlikumu, kas izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas ir jau trešā šī dokumenta redakcija, ar kuru sabiedrība tiks iepazīstināta šajā publiskajā apspriešanā.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2018.gada 9.janvāra līdz 8.februārim. Pašlaik tas ir precizēts, un tādēļ atkārtoti tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā ikvienam ir būs iespēja piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas 16.septembrī notiks klātienē Rīgā, Kaļķu ielā 1, Rīgas Tehniskās universitātes telpās. Lai piedalītos, aicinām reģistrēties šeit.

Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā 9.septembrī norisināsies saruna ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem, savukārt 13.septembrī paredzēta saruna ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem.

Papildu informācija par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas norisi pieejama šeit.

Informācijas un materiālu pieejamība Ikviens interesents aicināts iepazīties ar Rīgas attīstības programmas 2021. –2027.gadam 1.redakciju un vides pārskata projektu, kā arī  Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu Rīgas domes tīmekļvietnē www.riga.lv; RD Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās – Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A.

Pārrunās Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju

Lai iepazīstinātu ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, ceturtdien, 9.septembrī, plkst.16 notiks attālināta saruna ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem.

“Saruna ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem ir viens no pilnveidotā  Rīgas teritorijas plānojuma publiskās apspriešanā plānotajiem pasākumiem. Tās mērķis ir informēt nekustamā īpašuma jomas speciālistus gan par izmaiņām, kas veiktas pilnveidotajā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijā, gan arī par plānojuma spēkā stāšanās procesu,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Lai saņemtu plašāku informāciju par sarunu ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem un pieteiktos dalībai tajā, interesenti aicināti sūtīt e-pastu [email protected] vai zvanīt uz tālruņa numuru 29383723.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit