Var pieteikties programmai “Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā”

0
469

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja izsludinājusi pieteikšanos dalībai jaunizveidotajā programmā Nākotnes Enerģētikas līderi Latvijā (NELL), informē Olga Bogdanova, NELL vadības grupas priekšsēdētāja.

NELL ir pirmā kompetences stiprināšanas programma Latvijā, kura apvienos enerģētikas nozarē un citās ar enerģētiku saistītajās specialitātēs strādājošos jaunos speciālistus, kā arī studējošos, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar enerģētikas nozari.

NELL mērķis ir veidot tiltu starp esošajiem un topošajiem enerģētikas līderiem, veicinot talantīgu un mērķtiecīgu speciālistu aktīvu iesaistīšanos enerģētikas jomas attīstības plānošanā, pieredzes apmaiņā un sadarbībā reģionālā un globālā līmenī, nodrošinot iespēju piedalīties starptautiska līmeņa pētījumos, konferencēs, kā arī paaugstināt nozares speciālistu kompetenci un konkurētspēju darba tirgū, šādi nodrošinot jaunu ideju un diskusiju ienākšanu nozares uzņēmumos. NELL ir saistīta ar ilggadējo starptautisko programmu World Energy Council Future Energy Leaders (FEL-100). Līdzīgas nacionālās programmas darbojas daudzās valstīs, un tās sadarbojas savā starpā.

“Šī kompetences stiprināšanas programma ir tilts starp esošajiem un nākotnes enerģētikas jomas līderiem. Paaudžu sadarbībai ir kolosāls sinerģijas potenciāls – tiek apvienots profesionāls viedums un ambiciozs radošums, kopīgi meklējot risinājumus izaicinājumiem enerģētikā,” uzsver Olga Bogdanova.

Vai elektromobilis savā dzīves ciklā rada mazāk emisiju, salīdzinot ar iekšdedzes transportlīdzekli? Kā atrast saprātīgu kompromisu starp lietotāju interesēm par enerģiju maksāt pēc iespējas mazāk, vienlaikus nodrošinot atbildīgu, vidi saudzējošu un sociāli atbildīgu enerģijas ieguvi un lietotāju apgādi? Kā atrast līdzsvaru starp mūsdienu enerģētikas trilemmas dimensijām – apgādes drošību, vides ilgtspēju un enerģijas pieejamību? Kādu enerģiju var uzskatīt par zaļu un klimatneitrālu? Kādas būs nākotnes enerģijas lietotāju vajadzības un kādu energosistēmu tie sagaida? Tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem jau šobrīd ir jālemj gan enerģētikas nozares līderiem un politikas veidotājiem, gan sabiedrībai kopumā.

Nākotnes vajadzībām atbilstošu enerģētiku var veidot tikai aizrautīga, zinoša, daudzpusīga komanda, kurā jābūt pārstāvētiem dažādu nozaru speciālistiem. Tādēļ programmā līdz 10. oktobrim tiek aicināti pieteikties dažādu jomu jaunieši (ne tikai enerģētikas) vecumā no 19 līdz 32 gadiem, kas izprot nākotnes enerģētikas vajadzības no dažādiem skatupunktiem.

Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs: “Nākotnes enerģija – tā ir mainība, radošums, milzīga dinamika. Mums ļoti nepieciešami mūsdienīgi, jauni, radoši prāti, kas strādās enerģētikas sektorā, lai mēs kā valsts spētu konkurēt ar lielvalstīm.”

Pasaules Enerģijas padome ir viena no pasaulē vecākajām starptautiskajām organizācijām enerģētikas jomā, kura savu darbu sāka 1923.gadā un kurā ir pārstāvētas 89 pasaules valstis. Pasaules Enerģijas padomes Latvijas nacionālās komitejas biedri ir Latvijas enerģētikas nozares vadošie uzņēmumi – AS Latvenergo, AS Augstsprieguma tīkls, AS Rīgas siltums, AS Conexus, AS Latvijas gāze, AS Gaso, AS Itera Latvija. Papildus komitejā ir pārstāvēta arī Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija, kā arī divas enerģētikas nozares nevalstiskās organizācijas – Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija, kā arī Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.

Papildu informāciju par programmu iespējams saņemt programmas sociālo tīklu vietnēs: www.linkedin.com (Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā) un www.facebook.com/NELLatvija.