Aicina videi draudzīgi atbrīvoties no būvmateriālu atkritumiem Rīgā un Pierīgā

0
70
Attēls ilustratīvs

Atsaucoties klientu pieprasījumam, industriālo atkritumu apsaimniekotājs CleanR Verso turpina būvmateriālu atkritumu izvešanas akciju, līdz pat gada beigām aicinot Rīgas un Pierīgas iedzīvotājus un uzņēmumus izdevīgāk un videi draudzīgi atbrīvoties no šiem atkritumiem, informē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Ugorenko.

Piesakot 100 kubikmetru apjoma izvešanu, 8,5 kubikmetri tiks izvesti bez maksas. Akcijas nosacījumi attiecas uz Rīgu un Pierīgas teritoriju, kas atrodas 40 kilometru rādiusā ap šķirošanas laukumu Nomales, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu pagastā. Savukārt ārpus noteiktā rādiusa tika ieturēta maksa par katru nākamo nobraukto kilometru.

Šis piedāvājums gan neattiecas uz bīstamajiem būvniecības materiāliem, piemēram, tādiem, kas satur azbestu.

Saskaņā ar Valsts vides dienesta datiem 2022. gadā 46% no kopējiem piemērotajiem administratīvajiem sodiem par pretlikumīgām darbībām ar atkrituma apsaimniekošanu tika uzlikti par darbībām bez atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Arī CleanR Verso un SKDS 2022. gadā veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji no būvgružiem ne vienmēr atbrīvojas videi draudzīgā veidā. Piemēram, 35% respondentu remonta un būvniecības atkritumus izmet kopējā sadzīves atkritumu konteinerā, 29% iedzīvotāju tos sadedzina, 19% – aizved uz poligonu būvgružiem paredzētajā konteinerā, 16% – aizved paši uz poligonu vai līdz uzņēmumam vai privātpersonai, kurus atraduši internetā vai pēc citu cilvēku ieteikumiem, 14% no tiem atbrīvojušies, izmantojot ceļa nostiprināšanai, bet 10% izmantojuši zemu (mitru) vietu aizbēršanai.