Aizdevumu saņemšanai izvirzīti 60 pašvaldību projekti

0
374

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) rīkojumu projektu Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai piešķirt valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas iesniegti projektu pieteikumu vērtēšanas pirmajai kārtai, proti, līdz šī gada 1.martam.

Pirmajā projektu pieteikumu pieņemšanas ciklā kopumā tika saņemti 67 investīciju projektu pieteikumi no 25 pašvaldībām. Atbalstu guva 60 investīciju projekti, to kopējais finansējums  teju 27 miljoni eiro, no kuriem aizņēmuma apmērs ir aptuveni 22,5 miljoni eiro.

No atbalstītajiem 60 projektiem pirmajā kārtā populārākais mērķis ir transporta infrastruktūras attīstība.

  • Transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u.c. transporta infrastruktūra) attīstība  46 projekti no 21 pašvaldības;
  •  pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumi (pārbūve vai atjaunošana)  2 projekti no 2 pašvaldībām;
  •  pašvaldības autoceļu un ielu kompleksa infrastruktūrā ietilpstošo tiltu, pārvadu un estakāžu būvniecība vai pārbūve 1 projekts no 1 pašvaldības;
  •  jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, ja tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību  1 projekts no 1 pašvaldības;
  • īres dzīvokļu izveidošana ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošo pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, veicot ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu  3 projekti no 1 pašvaldības;
  • pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšana 2021.gadā, kuru kopējais būvdarbu apjoms līdz 2020.gada beigām ir veikts ne mazāk kā 50% apmērā no kopējā plānotā būvdarbu apjoma  3 projekti no 3 pašvaldībām;
  • būvprojektu izstrāde projektiem, kuru īstenošana plānota no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai no citiem finanšu līdzekļiem  4 projekti no 1 pašvaldības.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Pirmajā investīciju projektu pieteikumu kārtā, komisija ir atbalstījusi augstas gatavības investīciju projektus, kas sniegs iespēju daudzām Latvijas pašvaldībām saņemt atbalstu, lai īstenotu projektus, kas šī brīža apstākļos stiprina ekonomiku, tostarp sniedz atbalstu uzņēmējiem, lai spētu saglabāt esošas darba vietas un arī veidotu jaunas darba vietas, tādējādi sekmējot nodarbinātību Latvijas reģionos.”

Pašvaldību projektiem šajā aizdevumu programmā kopumā šogad būs pieejami 150 miljoni eiro. Iespēja saņemt valsts aizdevumu, līdzīgi kā pirms gada, arī šogad būs investīciju projektiem: pašvaldību ēku energoefektivitātei; pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai; jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai; mājsaimniecību pieslēgumu ūdenssaimniecībai nodrošināšanai;  higiēnas prasību nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs. Lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties līdzekļus investīciju projektiem un šogad aizdevumu programma papildināta ar iespēju investīciju projektus pieteikt arī: pašvaldības ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai; īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona, veicot pašvaldības īpašumā esošo ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu šim mērķim; pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūras atjaunošanai, pārbūvei vai  ierīkošanai; būvprojektu izstrādei nozīmīgiem un lieliem investīciju projektiem, kā arī pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšanai. Tāpat, lai mazinātu plašo Covid-19 izplatību, programmā iekļauts VARAM ierosinājums pašvaldībām saņemt valsts aizdevumu sociālo aprūpes centru pārbūvei vai pielāgošanai atbilstoši higiēnas un drošības prasībām.

Valsts aizdevuma saņemšanai piesakoties, pašvaldībām jāņem vērā, ka investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 70% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%.

Svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir projekta augsta gatavība, jo aizdevumu saņēmušie projekti būs jāpabeidz līdz 2022.gada beigām. Pirmos projektu pieteikumus VARAM bija jāiesniedz līdz 1.martam un šādu projektu iesniegšana paredzēta līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz šī gada 1.novembrim.

Kā uzsver ministrs Plešs, tad valsts aizdevumu programma Covid-19 ietekmes mazināšanai uz ekonomiku tika īstenota jau pērn, un tai bija labs rezultāts un liela atsaucība no pašvaldību puses. Pagājušajā gadā programmā piešķirtais valsts aizdevums pašvaldībām bija 99,6 miljoni eiro, un kopumā atbalstīti 307 ceļu sakārtošanas, energoefektivitātes paaugstināšanas un citu investīciju projektu.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit