Aizkrauklē izbūvēs mūsdienīgu veloparku

0
1045

Aizkrauklē šoruden plānots izbūvēt mūsdienīgu veloparku, kas atainos Daugavas ūdenskrātuves ģeomorfoloģisko modeli, informē Aizkraukles novada pašvaldība.

Izmantojot daudzfunkcionālā veloparka nevienmērīgo reljefu, tiks atspoguļota netālu esošās Daugavas ūdenskrātuves dziļākā daļa, senā upes gultne, senie pauguri, kas pēc Pļaviņu HES uzbūvēšanas kļuvuši par salām. Līdz ar to veloparks vienlaikus kalpos gan aktīvai atpūtai, gan kā izzinošs un izglītojošs tūrisma objekts.

Papildus veloparka izbūvei plānota arī audiogida izstrāde posmam gar Daugavas krastmalu virzienā no Aizkraukles novada kultūras nama uz jauno veloparku. Paredzēts uzstādīt interaktīvu informatīvo stendu tūrisma informācijas punktā, kas izvietots kultūras nama ēkā, un informatīvu stendu arī pie veloparka.

Aizkraukles novada pašvaldība šī gada 29.janvārī parakstīja sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020.gadam Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā/ (LLI-483, GEOTOUR) realizāciju. Projekta īstenošanas laiks ir divi gadi un tas noslēgsies 2022.gada 31.decembrī.

Projektu īsteno pieci partneri. Kopā ar Aizkraukles novada pašvaldību tajā iesaistījusies arī Žagares Reģionālā parka direkcija un Biržu Reģionālā parka direkcija un Vecumnieku novada dome, kura projekta ietvaros Skaistkalnes magazīnas klētī ierīkos vietējās apkures sistēmu un izveidos muzeja ekspozīciju Karsta kriteņu veidošanās. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

Projekta kopējais finansējums ir 649 972,15 eiro, no kuriem Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 552 476,31 eiro. Aizkraukles novada pašvaldībai projektā piešķirtais finansējums ir 165 913,42 eiro, un no tiem 141 026,40 eiro segs minētais fonds.