Aizstāvēti nobeiguma darbi RTU BIF

0
761
Rolands Sedliņš aizstāv savu maģistra darbu "Balkonu pieslēgumu detaļu iekšējo piepūļu atkarība no ēkas konstruktīvās shēmas un modelēšanas paņēmieniem".

Ceturtdien, 15. jūnijā  notika studiju nobeiguma darbu aizstāvēšana Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē (RTU BIF) studiju programmā  Būvniecība.

Valsts pārbaudījuma komisija Kaspara Kurtiša vadībā studiju virzienā Būvju konstrukcijas pieņēma sešus būvniecības maģistra darbus un astoņus profesionālā bakalaura /ēku būvinženiera darbus – diplomprojektus. Jāatzīmē, ka trīs maģistri – Aleksis Kurajevs, Valdis Jauģietis un Elvijs Bojārs – saņēma augstāko novērtējumu  10 (izcili).

Savukārt Valsts pārbaudījuma komisija Raimonda Eizenšmita vadībā studiju virzienā Civilo ēku būvniecība pieņēma četrus būvniecības maģistra darbus un sešpadsmit  profesionālā bakalaura /ēku būvinženiera darbus – diplomprojektus.

Tādējādi Latvijas būvinženieru rindas tika papildinātas ar 34 jaunajiem speciālistiem.

Rēzija Rumpe aizstāv savu maģistra darbu “Metodikas izstrāde peldmāju nesošo konstrukciju projektēšanai“.