Aizstāvēti studiju nobeiguma darbi RTU BIF Būvkonstrukciju katedrā

0
734
Jurģis Karulis prezentē savu maģistra darbu "Pēcspriegto trošu izklājuma optimizācijas iespējas sarežģītas ģeometrijas dzelzsbetona pārsegumos".

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē (RTU BIF) notika studiju nobeiguma darbu aizstāvēšana Būvkonstrukciju katedrā. Šoreiz darbus aizstāvēja studenti, kas specializējušies būvkonstrukciju projektēšanā. Tika aizstāvēti divi maģistra darbi, kā arī 14 bakalaura darbi un inženierprojekti. 

Valsts pārbaudījumu komisija, kuras dalībnieki varēja piedalīties aizstāvēšanas procesā gan klātienē, gan attālināti Latvijas Būvinženieru sasvienības biedra, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Kaspara Kurtiša vadībā pēc iepazīšanās ar darbiem un atbilžu saņemšanas uz saviem jautājumiem lēma, ka visi 16 studenti var saņemt diplomus, kas apliecina 2. līmeņa augstākās izglītības iegūšanu būvbiecības specialitātē. Augstāko novērtējumu 10 (izcili) par bakalaura darbu Cementa kompozītu šļūdes eksperimentālā pētīšana stiepes slogojumā un inženierprojektu Velosipēdu ražotne ar biroja daļu saņēma Tomass Kozlovskis.

Klātienē esošie komisijas locekļi tiek iepazīstināti ar vienu no studentu darbiem.