Alūksnē pabeigti būvdarbi vēl diviem pašvaldības autoceļiem

0
306
Foto no Aluksne.lv

Alūksnes novadā noslēgušies vēl divu pagastu – Jaunannas un Mālupes – pašvaldības autoceļu būvdarbi un ceļi pieņemti ekspluatācijā.

Jaunannas pagastā veikta Centra ielas 2.un 3. kārtas pārbūve kopumā 1,1 km garumā. Pārbūves laikā iztīrīti grāvji, iebūvētas jaunas caurtekas, ierīkotas gājēju ietves, noasfaltēta ielas braucamā daļa, izveidotas nobrauktuves uz īpašumiem. Tāpat šis projekts ļāvis Centra ielā modernizēt ielu apgaismojumu, nātrija gaismekļu nomainot pret ekonomiskākajiem LED gaismekļiem.

Centra ielas pārbūves projektu izstrādājis SIA Ceļu komforts, būvdarbus veica SIA 8CBR, būvuzraudzību nodrošināja SIA RoadLat un SIA RS Būvnieks.

Mālupes pagastā veikta seguma atjaunošana 901 metru garam pašvaldības autoceļa Priedulāji-Kadiķi posmam – iztīrīti grāvji, izbūvētas caurtekas, atjaunots braucamās daļas segums, tajā skaitā arī 686 metrus garš posms asfaltēts, ierīkotas nobrauktuves uz īpašumiem.

Šī ceļa posma pārbūves projektu izstrādāja SIA Ceļu komforts, darbus veica SIA Limbažu ceļi, būvuzraudzību nodrošināja SIA R4F.

Abu ceļu pārbūve īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā ietvaros. Tas ir finansiāli un aktivitāšu ziņā apjomīgākais projekts, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība. Šis projekts ietver ražošanas ēkas Biznesa stacija būvniecību, Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūvi, ūdensapgādes infrastruktūras uzlabošanu Pilssalas ielas posmā, Alūksnē, trīs ražošanas ēku būvniecību novada teritorijā, uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ceļu un to posmu pārbūvi septiņos novada pagastos. Šī projekta mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas un revitalizējot degradētu teritoriju.