Alūksnē top Izglītības un sporta centrs

0
821
Foto – Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnē, Jāņkalna ielā 17A, turpinās jaunā Izglītības un sporta centra būvdarbi, vēsta Alūksnes novada pašvaldība.

Top jaušamas sporta infrastruktūras būves aprises – pašlaik turpinās jumta konstrukciju montāža, iebetonētas pirmās sienas ēkai, drīzumā varēs sākt montēt nesošās metāla konstrukcijas.

Izglītības un sporta centrs ir viens no nozīmīgākajiem infrastruktūras projektiem Alūksnē. Tas ietver multifunkcionālas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras – inženierkomunikāciju pievadu, piebraucamo ceļu (Darba iela), laukumu un auto stāvvietu pie ēkas un pie sākumskolas.

Daudzfunkcionālajā sporta zālē būs sporta spēļu laukums basketbolam, volejbolam, florbolam, telpu futbolam un vieglatlētikas zonu ar skrejceļiem, sprinta skrējiena, tāllēkšanas, augstlēkšanas un lodes grūšanas sektoriem, kā arī džudo, trenažieru un vingrošanas zāles.

Topošo novada centrālo sporta būvi varēs izmantot mācību procesa nodrošināšanai novada skolēniem, iedzīvotāju un sporta biedrību aktivitātēm, dažādu sporta sacensību organizēšanai.

Darbus objektā veic Monum pēc SIA BM projekts projekta, būvuzraudzību nodrošina SIA Būvuzraugi LV. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

Izglītības un sporta centra būvniecībai ir piešķirti valsts budžeta līdzekļi 3 000 000 eiro apmērā, savukārt pārējais finansējums būs pašvaldības aizņēmums Valsts kasē. Projekta kopējā summa ir 10 131 938 eiro.

Valsts budžeta finansējums Izglītības un sporta centram piešķirts ar Ministru kabineta rīkojumu par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija atbalstījusi aizdevuma ņemšanu Valsts kasē, lai pilnībā finansētu centra izveidi.