Alūksnes novadā pabeigta ielu gaismekļu nomaiņa pilsētā un pagastos

0
33
Foto no Aluksne.lv

Īstenojot projektu Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, nomainīti visi gaismekļi, ko bija plānots mainīt gan pilsētā, gan pagastos, informē novada pašvaldībā.

Projekts paredzēja esošo 526 nātrija gāzizlādes gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem Alūksnes pilsētā, Liepnas, Jaunalūksnes un Jaunannas pagastos. 423 gaismekļus nomainīja Alūksnes pilsētas galvenajās ielās, kas šķērso visu pilsētu – Pils, Jāņkalna un Helēnas ielas, un šo ielu tuvākās teritorijas, tādējādi aptverot lielāko daļu pilsētas.

Visi jaunie gaismekļi ir aprīkoti ar apgaismojuma intensitātes regulēšanas iespēju. Alūksnes pilsētā nomainītie gaismekļi pieslēgti pie esošās centralizētās apgaismojuma vadības sistēmas, kas ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu, savukārt pagastos izmantos attālinātās vadības iespējas apgaismojuma intensitātes regulēšanai.

Plānotais elektroenerģijas ietaupījums  pēc projekta īstenošanas būs 235,675 MWh/gadā, bet plānotais CO2 emisijas samazinājums pēc projekta būs 25,689 t CO2/ gadā. Projektu pašvaldība īsteno sadarbībā ar SIA Vides investīciju fonds.