Apspriešanai nodots Karostas industriālā parka daļas lokālplānojums

0
58
Attēls ilustratīvs

No 2024. gada 10. jūnija līdz 8. jūlijam publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodots Karostas industriālā parka daļas lokālplānojums, kas ietver trīs nekustamos īpašumus – Ģenerāļa Baloža ielu 34, Virssardzes ielu 12, Zemgales ielu 17 – un daļu Virssardzes ielas aptuveni astoņu hektāru platībā.

Atsaucoties uz LSEZ SIA JM Properties ierosinājumu, lai nodrošinātu racionālu blakus esošu zemesgabalu izmantošanu ražošanas attīstīšanai, plānojot vēl vienas ražošanas ēkas būvniecību, IK Plānošanas eksperti izstrādājis lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu aptuveni astoņu hektāru platībā esošajā Karostas industriālajā parkā.

Lokālplānojums paredz mainīt teritorijas plānojumā paredzēto, bet dabā neizbūvēto Virssardzes ielas savienojumu ar Ģenerāla Baloža ielu. Tāpat ar lokālplānojumu paredzēts grozīt šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto (atļauto) zemesgabalu izmantošanu no Jauktas apbūves teritorijas ar ražošanas funkciju (JR) par Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R), nosakot rūpniecības darbības kategoriju esošajā apmērā, kādu to jau šobrīd veic uzņēmējs. 

Lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir IK Plānošanas eksperti, pasūtītājs – LSEZ SIA JM Properties. Lai nodrošinātu iespēju sabiedrībai un institūcijām izvērtēt izstrādātos teritorijas plānojuma grozījumus, ir noteikta publiskā apspriešana no 10. jūnija līdz 8. jūlijam.