Apstiprina AS “Augstsprieguma tīkls” attīstības 10 gadu plānu

0
389
Attēls ilustratīvs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS Augstsprieguma tīkls attīstības 10 gadu plānu. Kopumā plānā ir iekļauti 147 attīstības projekti 405 milj. EUR vērtībā, ko pārvades operators plāno realizēt no 2021.gada līdz 2030.gadam, vēstīts SPRK mājaslapā.

Attīstības plānā paredzētie ieguldījumi pārvades tīkla attīstībā tiks mērķtiecīgi veikti, lai nodrošinātu Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar pārējo Eiropu. Projekta rezultātā tiks sekmēts elektroapgādes drošums Baltijas reģionā.

“Pozitīvi novērtējam pārvades operatora iniciatīvu sekmēt elektroapgādes drošumu Baltijas reģionā. Izvērtējot attīstības plānā paredzētos projektus, SPRK vienlaikus vērtēja arī potenciālo ietekmi nozīmīgajiem infrastruktūras projektiem uz pārvades sistēmas pakalpojuma tarifa apmēru. Esam noteikuši, ka kopējo interešu projektu ietekme uz tarifu nedrīkst pārsniegt 3%. Ņemot vērā, ka pārvades tarifs veido nelielu daļu, aptuveni 25% no sistēmas pakalpojuma izmaksām, ko sedz lietotāji, ietekme uz galalietotāju rēķiniem būs vien neliela,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Viens no plāna nozīmīgākajiem projektiem ir elektropārvades līnijas pārbūve starp Latviju un Igauniju posmā Valmiera–Tartu un Valmiera–Tsirgulina. Projekta mērķis ir palielināt starpsavienojuma jaudas, kas būtiski palielinās pārvades tīkla caurlaides spēju elektroenerģijas piegādei. Projekts veido daļu no Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojuma plāna, kas ir prioritārs koridors elektroapgādes drošumam reģionā. No kopējām projekta izmaksām Eiropas Savienības līdzfinansējums veidos 75%.

Lielākā daļa ieguldījumi pārvades sistēmā, kas nepieciešami, tiks ieguldīti, lai nodrošinātu pārvades tīklu nenovecošanos. Šie ieguldījumi nodrošinās pārvades sistēmas stabilu darbību. Galvenokārt tā būs 110kV apakšstaciju, 110kV elektropārvades līniju rekonstrukcija, kā arī 110kV transformatoru nomaiņa un citi projekti, kas nepieciešami droša pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanai. Viena no tādām līnijām būs Torņkalns–Centrālā, kam tiks palielināta caurlaides spēja.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam un SPRK noteikumiem AS Augstsprieguma tīkls ikgadējo pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu iesniedz SPRK izvērtēšanai katru gadu līdz 30.jūnijam.